10 приложения на изкуствения интелект в сферата на финансите

28 ФЕВРУАРИ 2023

Едва ли има човек, който не е чувал за изкуствен интелект? В последните години темата е изключително актуална. Употребата на умни машини намира все по-широко приложение в различни сфери - от онлайн пазаруването през т.нар. смарт домове до сигурността. 
И финансите не правят изключение.
В тази индустрия роботите се използват за куп дейности. Те помагат за обслужването на клиенти, предотвратяват измами и ни помагат да вземаме по-добри решения. 
Всичко това ме вдъхнови за статия по темата. 
И тъй като Кеш кредит е високотехнологична небанкова финансова институция, реших да приложа присъщото на компанията новаторство и при написването на тази статия. Текстът, който ще прочетеш, е създаден изцяло от изкуствен интелект. Да видим какво роди неговото робоперо.  
Изкуственият интелект (artificial intelligence - AI) трансформира различни индустрии и сферата на финансите не е изключение. AI технологии като машинно обучение, обработка на естествен език (natural language processing - NLP) и автоматизация на роботизирани процеси (robotic process automation - RPA) са възприети от финансовите институции за подобряване на ефективността, намаляване на разходите и подобряване на потребителското изживяване. В тази статия ще обсъдим различните употреби на AI във финансовата индустрия.

1.    Откриване и предотвратяване на измами

Една от най-сериозните заплахи за финансовата индустрия са измамите. С нарастването на цифровите трансакции рискът от измамни дейности се увеличи. Затова AI технологиите вече се използват за откриване и предотвратяване на такива. Алгоритмите за машинно обучение могат да анализират модели на данни, за да открият необичайно поведение, да идентифицират подозрителни транзакции и да предотвратят измамни дейности, преди те да се появят. NLP техниките могат също да се използват за анализиране и идентифициране на измамни текстови съобщения или имейли.

2.    Обслужване на клиенти

Задвижваните от AI чатботове вече се използват за подобряване на обслужването на клиентите във финансовата индустрия. Чатботовете могат да помогнат на клиентите с прости заявки, да предоставят персонализирани препоръки и дори да помогнат на клиентите да отворят нови акаунти. С използването на обработка на естествен език, чатботовете могат да разбират заявките на клиентите и да предоставят подходящи отговори, което улеснява взаимодействието им с финансовите институции.

3.    Търговия и инвестиции

Технологиите, използващи изкуствен интелект, намират приложение и за анализиране на големи количества данни, за да се предостави информация за възможностите за инвестиции. Алгоритмите за машинно обучение могат да анализират пазарни тенденции, новинарски статии и финансови отчети, за да прогнозират бъдещи цени на акциите. Това помага на инвеститорите да вземат информирани решения за това, къде да инвестират парите си. Алгоритмите за търговия могат също да бъдат проектирани да купуват или продават акции въз основа на предварително дефинирани правила, намалявайки необходимостта от човешка намеса.

4.    Оценка и управление на риска

Оценката на риска е съществен аспект от финансовата индустрия. AI технологиите могат да се използват за анализиране на огромни количества данни за идентифициране на потенциални рискове и предоставяне на препоръки за управление на риска. Алгоритмите за машинно обучение могат да бъдат научени да идентифицират модели, които показват потенциални рискове, като неизплащане на кредит или нестабилност на пазара. Инструментите за управление на риска, базирани на AI, могат да помогнат на финансовите институции да вземат по-добре информирани решения и да намалят вероятността от загуби.

5.    Проверка съответствие с изискванията на закона и регулация 

Проверката на съответствието с изискванията на закона и регулацията са изключително важни аспекти на финансовата индустрия. От финансовите институции се изисква да спазват различни разпоредби и неспазването им може да доведе до сериозни санкции. AI технологиите могат да се използват за осигуряване на спазване на разпоредбите чрез наблюдение на трансакции и откриване на потенциални нарушения. Техниките на NLP могат да се използват и за анализиране на правни документи и предоставяне на информация за изискванията, които трябва да се покрият, за да се постигне съответствие с техните норми.

6.    Персонализиране

AI технологиите вече се използват за предоставяне на персонализирани финансови услуги на клиентите. Алгоритмите за машинно обучение могат да анализират клиентски данни, като история на трансакциите и навици за харчене, за да предоставят персонализирани препоръки. Инструментите, базирани на изкуствен интелект, също могат да се използват за създаване на персонализирани инвестиционни портфейли въз основа на толерантността към риска и инвестиционните цели на клиента.

7.    Кредитна оценка

Кредитната оценка е основен аспект на финансовата индустрия и AI технологиите могат да помогнат за подобряване на точността на моделите за нейното създаване. Алгоритмите за машинно обучение могат да анализират огромно количество данни, за да идентифицират характеристики, които показват кредитоспособност. Това помага на финансовите институции да вземат по-добре информирани решения относно отпускането на пари назаем.

8.    Откриване на измами в застраховането

Застрахователните измами са сериозен проблем за застрахователната индустрия. AI технологиите могат да се използват за откриване и предотвратяване на застрахователни измами. Алгоритмите за машинно обучение могат да анализират модели на данни, за да открият подозрителни искове, като например множество заявки за възстановяване на суми за една и съща щета. Задвижваните от AI инструменти могат също да се използват за идентифициране на измамни заявки чрез анализиране на клиентски данни.

9.    Автоматизация на процесите

Роботизираната автоматизация на процеси (RPA) се използва за автоматизиране на повтарящи се задачи във финансовата индустрия. RPA инструментите могат да се използват за автоматизиране на задачи като въвеждане на данни, обработка на документи и включване на клиенти. Това намалява необходимостта от ръчна намеса, подобрява ефективността и намалява разходите.

10.    Прогнозен анализ

Прогнозният анализ е жизненоважно приложение на AI във финансовата индустрия. Алгоритмите за машинно обучение могат да бъдат обучени чрез исторически данни, за да прогнозират бъдещи тенденции и да вземат информирани решения. Прогнозният анализ може да се използва за различни цели, като откриване на измами, управление на риска и вземане на инвестиционни решения. Инструментите за прогнозен анализ, базирани на AI, могат да помогнат на финансовите институции да вземат по-добри решения, да намалят вероятността от загуби и да подобрят рентабилността.

В заключение, AI технологиите трансформираха финансовата индустрия чрез подобряване на ефективността, намаляване на разходите и подобряване на потребителското изживяване. От откриване и предотвратяване на измами до прогнозни анализи, AI приложенията имат множество предимства за финансовите институции. Тъй като AI технологията продължава да напредва, можем да очакваме да видим по-нататъшно развитие и нови приложения на AI във финансовата индустрия.
    

Кеш Кредит е високотехнологична компания, която предоставя кредити от 100 до 10 000 лв. Иновативността отличава фирмата. Ние използваме изцяло автоматизиран процес за одобрение. Отнема само шест минути, за да ти кажем “да”. 

Picture

Автор: Виктор Емилов

Виктор се интересува от управление на личните финанси и инвестиции от пет години. Пише професионално в областта в последните две от тях.

Чат с нас

В момента няма активен агент, който да ти отговори.
Пиши ни всеки работен ден от 8:00 до 19:00 часа или изпрати въпроса си във формата тук.