375 лева, помощ за родители по време на пандемията

29 АПРИЛ 2020

Министерството на труда и социалната политика  отпуска  20 милн. лева за помощ на родители, които са изпаднали в невъзможност да извършват работата си с поставянето на Държавата в извънредно положение. Това влиза, като част от програмата  за отпускане на еднократна помощ по реда на Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане.

За да получите  тази помощ Вие и семействата Ви трябва да отговаряте на няколко критерия:

 • Децата да са над 14 години;
 • Децата да са посещавали училище или детска градина преди 13.03.2020;
 • Да сте най-малко 20 дни в неплатен отпуск от началото на извънредното положение;
 • Да сте осигурявани в последните шест месеца;
 • Трябва дохода на член от семейството да не по-висок от минималната работна заплата - 610 лева;
 • Да нямате други доходи от наеми, услуги или допълнителни трудови правоотношения;
 • Да не получавате помощи от „Закона за социалното подпомагане“;
 • Да не се ползвате от други помощи, които са свързани с извънредното положение, като мярка 60/40;
 • Ако само единия родител е в неплатен отпуск , то другия не трябва да получава обезщетение за безработица или временна нетрудоспособност, както и  доходи за майчинство, като това не касае пенсията за инвалидност.

Ако покривате тези критерии е необходимо да подготвите следните документи, които трябва да се подадат в „Агенцията за социално подпомагане“.

 1. Заявление-декларация по образец
 2. Документи за брутните доходи от: 
  • стипендии;
  • дейности в областта на селското, горското и водното стопанство;
  • извършване на услуги с личен труд;
  • трудови правоотношения и/или приравнени на тях правоотношения;
  • други доходи

3. Медицински протокол на Лекарска Консултативна Комисия
4. При необходимост дирекциите "Социално подпомагане" могат да изискват и други документи

При пълен и готов комплект документи имате две опции за подаването има към агенцията за социално подпомагане - по електронен път или на място, след което трябва и да получите своето решение.

Подаването на документи по електронен път става чрез Системата за сигурно електронно връчване (ССЕВ).

За целта е необходимо да имате КЕП (Квалифициран електронен подпис) издаден от доставчик на удостоверителни услуги или ПИК (Персонален идентификационен номер) издаден от НАП. „Държавна агенция Електронно управление“ дава възможност за издаване на едномесечен, безплатен, електронен подпис от доставчици на удостоверителни услуги. Разберете, как на сайта на агенцията.

Системата за сигурно електронно връчване,  дава възможност  да заявите и получите по електронен път ПИК на НОИ. Информация за това можете да намерите на сайта на НОИ.

Следва да попълните заявлението и да го приложите попълнено, заедно с останалите документи във формата през личния си профил в ССЕВ.

Въпреки, че в момента не е препоръчително да посещавате на място  институции, които предоставят дистанционно услугите си, при невъзможност да подадете документи за тази помощ по друг начин, може да посетите и подразделението на „Дирекция Социално подпомагане“ (гише за административно обслужване), която е във Вашия регион по лична карта. Предварително трябва да сте подготвили всички, необходими документи.

За повече подробности на официалните сайтове на “ Министерство на труда и социалната политика“ и на Държавна агенция „Електронно управление“

Чат с нас

В момента няма активен агент, който да ти отговори.
Пиши ни всеки работен ден от 8:00 до 19:00 часа или изпрати въпроса си във формата тук.