5 причини защо еврото е важно

07 ФЕВРУАРИ 2023

Тази статия продължава темата за еврото, която засегнахме в някои от предишните публикации в блока на “Кеш Кредит”. Планирането приемане на единната европейска валута в България предизвиква много дебати. Различни участници в разговора твърдят, че ще има потенциални негативи - загубване суверенитета на страната, повишаване на цените. За тях говорихме в първата статия от тази серия. Затова сега ще стане дума за нещо друго.
Какви са положителните страни от приемането на еврото? 
Имай предвид, че тук не изброяваме абсолютно всички позитиви от въвеждането на европейските пари. Спряхме се на пет от тях като въведение в темата.
И първата е свързана с бизнеса.  

1.Помага на търговията

Когато търговец поеме ангажимент да заплати или да получи плащане в чужда валута, той поема и риск. Този риск е свързан с обменния курс между въпросната чужда валута и неговата собствена. Промените в него могат да намалят печалбата му. С употребата на еврото като универсална валута в еврозоната, този риск се елиминира. Бизнесите могат да търгуват по-сигурно и спокойно.
Това не е единственият начин, по който единната валута на Европейския съюз подпомага търговията. Тя съдейства на бизнесите лесно да намерят най-изгодните цени. Тъй като всички доставчици на услуги на територията на еврозоната използват една и съща парична единица, сравнението между тарифите им изисква много по-малко усилие. 
Това от своя страна води до други позитивни ефекти. 
Така се увеличава и конкуренцията между бизнесите, а това има редица положителни следствия. Не само че цените падат, но се повишава качеството на услугите и стоките. Освен това се въвеждат и повече иновации. 
Положителните ефекти се простират и върху туризма. 
Обикновено пътуващите по време на ваканция трябва да обменят пари при влизането във всяка нова страна. Това води до допълнителни разходи заради комисионната, която обикнове се заплаща за това. В държавите от еврозоната подобна трансакция обаче не е необходима, тъй като навсякъде се плаща с една и съща валута. Така туризмът става по-лесен и се насърчава. 
Всички тези позитиви се усещат и от нас като крайни потребители.
Когато търговците се сдобиват със суровини на по-ниски цени и ние можем да купим техния продукт по-евтино. Разбира се, усещаме също и повишеното качество на предлаганите продукти и услуги и пътуваме по-изгодно.

2.Насърчава трансграничните инвестиции

Както казахме по-горе, еврото премахва риска, свързан с обменния курс между различни валути. Това мотивира бизнесите да инвестират в държави, различни от родината им. За тях е по-лесно да направят прогноза дали вложението им в друга страна ще им донесе печалба, което им носи увереност. 
Освен това има ползи и за счетоводството. 
Единната валута позволява единна система за отчитане на приходите и разходите. Компаниите няма нужда да създават отделни счетоводни процеси, за да влязат на нов пазар. Нямат нужда и от нова банка. Това прави стъпването на нова територия по-лесно.
 Подпомага се и предлагането на финансови инструменти през границите. Активите на капиталовите пазари могат да се предлагат в евро във всяка страна, което насърчава тяхното търгуване. Банките също могат да предлагат заеми извън пределите на държавата, в която са регистрирани.   
И говорейки за заеми, има още нещо, което да добавим.
То ни връща на темата за риска при обмяна на валута. Нивото на лихвите по кредитите е различно в различните страни. За дружества от държави с по-високи лихвени проценти е смислено да търсят финансова помощ от такива с по-ниски. И заемодателите от страна в еврозоната с по-изгодни условия могат по-спокойно да си позволят отпускането на средства към тях. Причината отново е, че се избягват флуктуациите при превалутирането. 
Нека тук да вметнем и нещо за самия лихвен процент.

3.По-ниски лихви

Приемането на еврото води до по-ниски лихви по кредитите. Причините за това са няколко. Те са свързани с Икономическия и паричен съюз на Европейския съюз и неговите изисквания. В исторически план ниските нива на инфлация и стабилните парични политики допринасят за това. 
В добавка, връщайки се отново на темата за елиминирания риск при обмен на валута, трябва да отбележим, че и той има своя принос за поддържане на по-ниски лихвени проценти. При заемите кредитодателите увеличават неговата стойност, за да се подсигурят при евентуални загуби в процеса на превалутиране. Когато такова не се извършва, размерът му спада.  

4.Мотивира страните към положителна промяна

За да се присъедини към еврозоната, всяка една страна трябва да изпълни пет основни критерия. Това са т.нар. критерии за икономическа конвергенция. Те гарантират, че държавата е готова да приеме еврото без риск за нейната икономика и за тази на останалите членове на европейската общност. 
Тези критерии включват:
●    поддържане на ниска инфлация (не повече от 1.5 пункта над тази на най-добре представящите се страни от еврозоната); 
●    стабилни публични финанси;
●    стабилност на валутните курсове;
●    ниски лихвени проценти (не трябва да надвишават с повече от 2% размера им в трите страни с най-добри показатели);
●    съвместимост на националното законодателство със законодателството на Европейския съюз.
Всички тези промени са свързани с подобряване на състоянието на икономиката. И то не трябва да е краткосрочно. Изисква се положителните промени да са устойчиви във времето. За тях са нужни силни институции, добра подготовка за бъдещето и съвестна политика. 
Което означава, че всяка една, която приема еврото, “по принуда” прави “нещо хубаво” за себе си.

5.Символ е на единството на страните членки от Европейския съюз

Банкнотите и монетите, които носят знака €, се ползват ежедневно от над 340 милиона души. Това ги прави един от най-силните обединяващи символи в Европа. Еврото, казва официалният сайт на Европейския съюз, говори за идентичност и интеграция. 
Самите банкноти носят тази символика. Не само защото могат да се използват през границите, а и чрез дизайна си. Върху тях са изобразени врати, прозорци и мостове като метафора за кооперативност, комуникация и отвореност към другите. Давид Сасоли, бивш президент на Европейския парламент, казва, че еврото е символ на интеграция и визия за обединен континент. 
Валутата демонстрира това обединениe и на практика. 
Европейският съюз създаде и въведе в действие план за възстановяване на икономиката вследствие на глобалната пандемия от Ковид-19. Чрез него се раздават стотици милиарди евро. Европейската централна банка пък отпуска заеми на Италия и Гърция под формата на облигации с по-ниски лихви, за да подпомогне подобряването състоянието на тяхното стопанство.
Заключение 
Еврото има много позитиви. Процесът по неговото приемане прави националните икономики по-силни. А щом се въведе в обращение, започва да носи ползи на бизнеса. То дава възможност да се изберат най-добрите цени и така засилва конкуренцията между доставчиците на стоки и услуги, принуждавайки ги да се развиват и иновират. От тази промяна, се ползват и крайните потребители, плащайки по-ниски цени. 
И не само това. 
Валутата на обединена Европа води до спадане на лихвените проценти и насърчава трансграничните инвестиции. Това позволява на бизнеса да расте по-лесно. Можем и да пътуваме по-евтино, защото не плащаме такси за обмяна на валута. 
И на последно място - еврото е символ на Европейския съюз. То е материално изражение на обединението 27-те нации. И то не единствено на думи. Чрез него държавите на Стария континент си помагат в трудни моменти.


“Кеш кредит” е иновативна компания с млад и мотивиран екип. Ние сме микрокредитиращо дружество, което ще ти даде одобрение само за шест минути. И само срещу лична карта.

Източници:  
●    https://www.investopedia.com/ask/answers/09/euro-introduction-debut.asp 
●    https://ec.europa.eu/economy_finance/publications/pages/publication7309_en.pdf
●    https://money.howstuffworks.com/euro10.htm
●    https://www.economicshelp.org/europe/benefits-euro/
●    https://www.consilium.europa.eu/bg/policies/joining-the-euro-area/convergence-criteria/ 
●    https://european-union.europa.eu/institutions-law-budget/euro/benefits_en 
●    https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_21_7081
●    https://www.ecb.europa.eu/euro/banknotes/design/html/index.en.html

Picture

Автор: Виктор Емилов

Виктор се интересува от управление на личните финанси и инвестиции от пет години. Пише професионално в областта в последните две от тях. 

Чат с нас

В момента няма активен агент, който да ти отговори.
Пиши ни всеки работен ден от 8:00 до 19:00 часа или изпрати въпроса си във формата тук.