Безлихвен кредити, осигурен от Държавата. Как, къде и кой може да кандидатства за него?

24 АПРИЛ 2020

Държавата въведе икономически мерки за подпомагане на отделните граждани, останали без работа в следствие на борбата с COVID-19. Чрез Българска банка за развитие, тя осигурява безлихвени кредити до 4500 лева. Всеки гражданин, който иска да се възползва от програмата за подпомагане на физически лица, може да направи това до 31.12.2020г., чрез търговските банки, в някои от които вече можете да подавате документи:

 • Инвестбанк - от 29.04.2020г.
 • Интернешънъл Асет Банк- от 04.05.2020г.
 • Общинска банка - от 27.04.2020г.
 • Първа инвестиционна банка - 05.05.2020г.
 • ОББ - 03.06.2020г.
 • Алианц банк България - 18.05.2020г.
 • Банка ДСК
 • Райфайзен банк
 • Търговска банка Д - 18.05.2020г.
 • Уникредит Булбанк - 20.05.2020г.
 • ЦКБ
 • Юробанк България
 • БАКБ - 01.06.2020г.

 

Условия по кредита са:

 • Сума до 4500 лева, която може да се изплати наведнъж или, чрез три транша по 1500 лева.
 • Изтеглената сума по кредита може да се погаси предсрочно, без да се дължат неустойки за това.

За кредитите НЕ се дължат :

 • Лихви (редовният лихвен процент по тях е 0%)
 • Такси (включително таксите за предсрочно погасяване)
 • Комисиони
 • Неустойки
 • Осигуряване на обезпечения, като условие за отпускането на заема

Договаряне на срокове:

 • Максимален срок на изплащане - 5 години
 • Гратисен период - между 6 и 12 месеца
 • Краен срок за кандидатстване - 31.12.2020г.

Кой може да кандидатства за безлихвен кредит?

Всеки който влиза в следните групи, има платени осигурителни вноски и може да се върне на работа след неплатен отпуск.

Самоосигуряващи се лица, които:

 • Са прекъснали дейността си в резултат на пандемията, са загубили доходите си или те са намелели до 20% в първото тримесечие на 2020г., сравнено със същия период на предходната година (2019г.)
 • Са с платени осигурителни вноски Не получават възнаграждения по други правоотношения

Лица в неплатен отпуск, които:

 • Са излезли в неплатен отпуск в следствие на пандемията
 • В период от 6 месеца преди да излязат в неплатен отпуск са били в трудови правоотношения
 • Имат отработени поне 5 работни дни през месец Март на 2020г.
 • Не получават възнаграждения по други правоотношения

 

Какви документи са необходими за да се кандидатства:

 • Искане за финансиране - ще бъде предоставено от избраната търговска банка.
 • Документ за самоличност - актуална лична карта или паспорт.
 • Ако лицето е самоосигуряващо се, трябва да предостави документ за регистрация.
 • Ако лицето е в неплатен отпуск, трябва да предостави данни за работодателя си, както и сключен с него  трудов договор (изисква се и справка от НОИ за наличието на трудово правоотношение 6 месеца назад).
 • Декларации, които доказват, че лицето отговаря на всички услови за да кандидатства за този кредит, както и декларация, че лицето не се възползва от други мерки, осигурени от държавата за физически лица във връзка с пандемията. 

Следете сайта ни Cashcredit.bg за още възможности, които ви предлага държавата, за да се премине възможно най-леко през икономическата криза, която е следствие от борбата с пандемията.

Чат с нас

В момента няма активен агент, който да ти отговори.
Пиши ни всеки работен ден от 8:00 до 19:00 часа или изпрати въпроса си във формата тук.