БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА И ВЕАМ - 4

01 НОЕМВРИ 2022

Капитал за всички МСП

Въпреки, че на пръв поглед може да изглежда объркващо – одитирани отчети, съветници, документи за допускане – процесът по започване на търговия с ценни книжа (или набиране на капитал) на ВЕАМ пазара е логичен, относително бърз и може да се раздели на няколко етапа.

Първият е подготвителния. Обичайно той започва със среща с ВЕАМ менижър за обсъждане на всякакви въпроси във връзка с предстоящата търговия. След това се избира съветник по листването, като паралелно с това фирмата трябва да реши какви финансови инструменти иска да търгува на борсата, както и дали става въпрос за първично публично предлагане или за вторична търговия. Следва реорганизиране на дейността вътре в компанията (т.е. кой за какво и как ще отговаря) и – ако се налага – пререгистрация в акционерно дружество, като в устава трябва да се включат определени текстове, свързани с ВЕАМ пазара. Последната стъпка от подготвителния етап е избора на одитор. Смята се, че всичко това отнема около 30 дни.

Вторият етап е свързан с подготовката на различни документи като одитиран отчет и документ за допускане, както и с регистрация на емисията в Централен депозитар и осъществяване на контакт с инвестиционен посредник. Обичайно в този етап фирмите обръщат внимание и на собствения си уебсайт, както и осъществяват различни маркетингови активности с цел привличане на повече инвеститори. Тук също се счита, че е необходим около месец.

В случай, че става въпрос за първоначално публично предлагане, тогава следващите стъпки са подаване на заявление, изчакване на решението на Комитета по управление към БФБ, изговряне на графика за самото предлагане, публикуване на съобщение, провеждане на аукциона и официално обявяване на резултатите, вписване на капитала в Търговския регистър и Централния депозитар и определяне на борсов код и начална дата за вторична търговия. При стегнато движение през дейностите, тук също са необходими около 30 дни. В случай, че става въпрос само за вторична търговия, тогава стъпките са доста по-малко – подаване на заявление, изчакване на решението на Комитета по управление към БФБ и определяне на борсов код и начална дата за вторична търговия.

В оптималния случай от момента за вземане на решение за излизане на ВЕАМ пазара до момента, в който започва реално търгуване на съответните ценни книжа са нужни около три месеца. Отговорите на всякакви въпроси, свързани с ВЕАМ пазара могат да бъдат намерени на страницата на БФБ , където има доста подробен текст на принципа Въпроси и отговори, както и кратък наръчник за предприемачи.  

Бързите и смелите или кой се възползва до момента от  ВЕАМ пазара

Въпреки, че е доста млад пазар, до момента вече няколко български компании се възползваха от възможностите, които предоставя ВЕАМ. Само през 2021 г. пет компании са набрали над 16 млн. лв. капитал Biodit е компания за биометрична сигурност и решения за контрол на достъпа, която в началото на 2021 г. първа набира 1 млн. лв. капитал, като 10 месеца по-късно възвръщаемостта е 57% (1 лв. цена на акция при IPO и 1,57 лв. в края на същата година). Sin Cars са автомобилна компания, базирана в Русе,  която набира 2 млн. лв. с 26% ROI за следващите шест месеца. Как изглеждат документите, необходими за първоначалното публично предлагане може да се види в сайта им в раздела За Инвеститори. Impulse и Infinity Capital са инвестициони компании, която набират съответно почти 6 млн. лв. и над 1,3 млн. лв., като финансовите им показатели са сходни с предишните компании. Нови компании продължават да излизат на ВЕАМ пазара и през настоящата година, като в момента се търгуват ценни книжа на общо девет фирми – освен четирите по-горе, също така и Бии Смарт Технолоджис, Дронамикс Кепитъл, HR Capital, Smart Organic и Webit.

Данни за всички търгувани компании като финансови резултати, финансови документи, информация за движението на цените на техните ценни книжа, ценовите нива и обемите на офертите купува и продава, както и всякакви новини, свързани с ВЕАМ пазара могат да бъдат намерени на страницата на БФБ.

Чат с нас

В момента няма активен агент, който да ти отговори.
Пиши ни всеки работен ден от 8:00 до 19:00 часа или изпрати въпроса си във формата тук.

Благодарим ти, че се свърза с нас! С какво можем да сме полезни?