Финтех компаниите – новите шерифи в града

14 ЮНИ 2022

Твърде дълго време финансови услуги беше синоним на банка, голям инвестиционен посредник или голяма застрахователна компания. Нищо чудно – играчите на този пазар бяха именно такива – големи, утвърдени компании, с много клиенти и служители, с достатъчно ресурси да преживяват кризи и да отговарят на регулаторни изисквания. Средата, обаче, вече е съвсем различна. На сцената излязоха финтех компаниите – малки, бързи, гъвкави, иновативни, фокусирани често върху една конкретна финансова услуга, но с висока добавена стойност. И те не просто се появиха, но започната да привличат невиждани ресурси под формата на инвестиции. Затова и резултатите не закъсняха – успешни продукти (не е изненада, предвид фокуса им върху по-качественото клиентско преживяване и по-ниската цена), които не просто бързо навлизат на пазара, но и бързо стават масови. Затова и опасението на ръководителите на традиционните компании, че повече от ¼ от техния бизнес е пряко застрашен от финтех фирмите (данните са от проучване на PwC Global FinTech от 2016 г.) изглежда съвсем логично.

От гледна точка на потребителите това означава ползване на по-фрагментирани финансови услуги (от спестяване през разплащания до парични преводи и инвестиране), предоставяни от различни компании, но за сметка на това много по-качествени и достъпни като цена и услуга въобще. Пример за последното – определена услуга да стане достъпна за масова употреба благодарение на финтех индустрията – е инвестирането чрез платформи, най-често базирани на т.тар. робо-адвайзъри (софтуер, който управлява автоматично иннестиционния портфейл на малки индивидуални инвеститори в съответствие с техните лични финансови цели и риск апетит). До преди десетина години нещо подобно можеха да си позволят само най-заможните клиенти на банките и инвестиционните посредници; днес – всеки със смартфор и минимално количество пари, отделени за това. Пример за ценовата ефективност са всички платформи, през които могат да се правят преводи в чужбина и разплащания без такса или с минимална такава (във всички случаи – в пъти под цените на традиционните играчи - банките). Малкото неудобство от всичко това – десетки апликации в телефона, но тъй като секторът е бърз и клиентски ориентиран, в последните една-две години започнаха да се предлагат и комплексни решения – една апликация, която прави всичко. Казано по друг начин – интересните времена на бързите и достъпни иновации тепърва започват.

 

Чат с нас

В момента няма активен агент, който да ти отговори.
Пиши ни всеки работен ден от 8:00 до 19:00 часа или изпрати въпроса си във формата тук.

Благодарим ти, че се свърза с нас! С какво можем да сме полезни?