Как да поддържаме добро кредитно досие?

26 АВГУСТ 2019

Някога теглили ли сте заем от финансова институция? Ако е така, значи и вие фигурирате в общата база данни Централен кредитен регистър към БНБ. Какво се случва обаче, когато е имало проблем при плащането на вноските?

Какво представлява кредитната история

Без значение дали е било преди месеци или преди години, всеки човек, който е теглил кредит, е включен в ЦКР. Там е посочено как е обслужвано задължението и имало ли е проблем с казуса. Това е мястото, където се прави справка при всяко искане на заем. Компаниите проверяват историята на съответното лице и на база на поведението му при предишни дългове преценяват дали е надежден платец и дали да одобрят заявката му.

Как да поддържаме добро досие

  • Преценете правилно размера на исканата сума и срока за погасяването ѝ. Важно е размерът на плащанията да не се окаже непосилен за месечния ви бюджет. Ако започнете да закъснявате, ще ви се трупат наказателни лихви, което още повече ще затрудни ситуацията. А това ще се впише в досието ви;
  • Не се изкушавайте да вземете няколко заема едновременно. Няколко вноски още повече оплитат нещата и вероятността да започнете със забавянията е твърде голяма;
  • Плащайте битовите си сметки. Във вашето досие се вписват и евентуални дела, заведени срещу вас за неплатени сметки към доставчиците на електричество, вода и топлоенергия;
  • Правете си месечен бюджет. Включете всички приходи, а в графата „разходи“ първо посочете вноската, комуналните сметки и след това на база на оставащата сума определете максималния размер на възможните дневни разходи.

Как може да се изчисти – какво ни съветват от Кеш Кредит

Няма универсални правила. Ако забавянията при минали издължавания са били малки, а цялата сума вече е изплатена, това едва ли ще окаже негативно влияние.

Често обаче длъжници с лоша история искат да изчистят задълженията си, рефинансирайки ги с нов заем с по-добри условия. Идеята им е така да погасят просрочения дълг и да си оставят за плащане само новите и по-изгодни вноски.

При решението дали нова сума да бъде отпусната, значение има не само историята, но и фактори като доходи към настоящия момент, поръчител, собственост, която може да се ипотекира и др. Най-важно е съотношението между дълг и нетен доход. Този коефициент показва най-ясно доколко е в състояние клиентът да покрива разходите си.

При всички случаи обаче, лошата история е предпоставка за високо рисково искане и евентуалното одобрение, което бихте получили би било обвързано с по-високи лихви, които да компенсират риска.

Можете да направите справка за своето досие от БНБ. Ако пък искате консултация и съвет, заповядайте в някой от нашите офиси. Консултантите на CashCredit са на ваше разположение!

Чат с нас

В момента няма активен агент, който да ти отговори.
Пиши ни всеки работен ден от 8:00 до 19:00 часа или изпрати въпроса си във формата тук.

Благодарим ти, че се свърза с нас! С какво можем да сме полезни?