Как можем да изтеглим кредит с лошо ЦКР

Какво е ЦКР и как показателите му могат да повлияят негативно при искане на кредит? Как да разберете своите шансове? Вижте!

Какво означава ЦКР

ЦКР е абревиатура за Централен кредитен регистър. Този регистър е мястото, където се съхранява цялата информация за всички кредити в Република България. Тази всеобхватна база данни се намира в БНБ и се актуализира ежемесечно. Всяка банка и небанкова финансова институция е длъжна регулярно да подава информация за отпуснатите заеми и как те се обслужват от клиентите.

Регистърът се изготвя и поддържа с цел банковите институции да могат да направят справка на кандидатите за кредитиране. Кредитната оценка на базата на данните в ЦКР може да е решаваща за това дали сумата ще бъде отпусната.

Какво е кредитно досие

Ако някога сте теглили кредит, то вие вече имате кредитно досие. То се формира на базара на информацията, с която ЦКР разполага за вас. А именно: каква сума сте изтеглили, за какъв срок, какви са разходите, редовно ли изплащате вноските си, случва ли се да имате закъснения, имали ли сте „лоши кредити“... А какво са лоши кредити, ли?

На базата на горепосочената информация заемите в ЦКР се делят на няколко вида:

  • Редовни кредити. Това са случаите, в които платецът винаги в срок внася дължимата сума. Ако има инцидентно закъснение от няколко дни след падежа, това не е сериозен проблем, тъй като се приема, че може да е поради технически препятствия;
  • Под наблюдение. Това са случаите, в които закъсненията с вноските са от един до три месеца;
  • Нередовни. При тях забавянето на плащанията е между три и шест месеца. Заради натрупването на вноските и на лихвите (включително наказателни) при тези заеми вече е много малка вероятността платецът да успее да влезе отново в редовния ритъм;
  • Загуба. Тук закъснението е повече от половин година. Приема се, че дългът няма да бъде погасен и срещу длъжника може да бъде повдигнато съдебно дело.

Какво е лоша кредитна история

Кредитната история са всички действия, свързани с теглене на заеми и тяхното погасяване от страна на лицето. За „лоша“ се приема кредитната история при клиенти, които са с регулярни забавяния на плащанията, имат необслужвани задължения или срещу тях са събирани вземания по съдебен път. Именно това се има предвид под разговорния израз „лошо ЦКР“.

Такава история обикновено е предпоставка за отказ при кандидатстване за заем. Тя говори за това, че клиентът е ненадежден и отпускането на подобен заем би представлявал риск за кредитодателите.

Може ли въпреки лошото досие да получим финансиране

Давност

В ЦКР постъпва актуална информация за всички активни заеми и тяхното обслужване. Вашата история обаче е видима 5 години назад. Ако в миналото сте имали лош кредит (със забавени вноски, съдебни искове и др.), който сте погасили, ако от погасяването са минали 5 години, той вече не е видим във вашето досие. Ако отговаряте на останалите условия на кредитора, шансовете да получите желаното финансиране са сериозни.

Субективен фактор

В случай че не са изтекли 5 години от погасяването на предишен рисков кредит, или пък в случай че в момента имате задължения със забавени вноски, голяма е вероятността нов такъв да ви бъде отказан. При разглеждането на документите обаче не бива да забравяме и персоналния подход и гъвкавата преценка. Ако отговаряте на останалите изисквания и ако доходите позволяват покриването на вноските, отпускането на финанси от страна на банка или друга кредитна институция не е невъзможно.

Защо да потърсите КешКредит

КешКредит е небанкова финансова компания, от която получавате светкавичен отговор на своята заявка за заем. Ако ви трябват бързи пари, възползвайте се от онлайн формата за кандидатстване на Cashcredit.bg! Ще разгледаме вашето искане в рамките на 6 минути и ще се свържем с вас, за да уточним подробностите.

Попълването на документите може да стане онлайн, а одобрените кандидати получават сумата още на същия ден.

Чат с нас

В момента няма активен агент, който да ти отговори.
Пиши ни всеки работен ден от 8:00 до 19:00 часа или изпрати въпроса си във формата тук.