Как сами да разберете вашата кредитна история

08 ЯНУАРИ 2018

В случай че някога през живота ви се е налагало да разчитате на изтеглянето на кредит е нормално да имате желанието да проверите кредитната си история в даден етап след това. Най-малкото – тази информация ще ви бъде нужна, ако имате желание или нужда да потърсите отново финансова подкрепа от дадено финансово учреждение. Чистото ви финансово досие е наистина важно, тъй като ако там има нередности, свързани с неизплатени заеми или подобни, вероятността да получите друга финансова подкрепа е по-малка.


Но разбира се, трябва да сте запознати и с начините, чрез които сами да можете да разберете вашата лична информация в тази насока, за да сте сигурни, че всичко там е абсолютно наред.


Какво представлява терминът кредитна история


Това е един израз, плод на анализ на тази информация за клиента. Или по-грубо казано – дали една банка или небанково финансово учреждение би могло да ви се довери и да ви отпусне заем, на база това дали сте успявали да покривате предишни свои подобни кредити и как това се е случвало.


Ето защо преди да ви бъде отпусната каквато и да е сума е нормално всяка банка или друг тип финансово учреждение да провери тази информация, за да бъде малко по-сигурна в това дали изплащането ще се случи навреме и безпроблемно. Така могат да бъдат преценени евентуалните рискове или загуби, които тя може да претърпи.


Много често такъв тип информация се съхранява с години в Централния кредитен регистър (ЦКР) и се състои от всички основни документи, които показват миналото ви на теглене на заеми и как те са били погасявани.

Кои са факторите, които влияят на кредитната ви история

    • Както казахме всяко ваше минало в тази сфера бива записвано – добри и лоши кредити;
    • Семейното положение също би могло да бъде фактор при одобряването за заем;
    • Образованието – то не оказва пряко влияние, но по презумпция по-високата квалификация може да доведе до по-голяма вероятност да получите заем от дадена финансова институция;
    • Възрастта. Не точно тя, разбира се, но по-скоро по-високия трудов стаж също накланя везните и прави одобрението ви за заем по-вероятно, съответно и повлиява на този тип финансово досие със съответната информация;
    • Редовно плащане на погасителните вноски, но също и забавянето им, ако има такова.


Тези и редица други фактори могат да окажат безспорно влияние на този тип данни, които задължително имате, ако вече сте използвали дори веднъж услугите на кредитите.


Какво да направите, ако искате да проверите сам каква информация се пази за вас и личното ви финансово минало


За целта можете да направите това с помощта на ЦКР, където се съхранява и цялата нужна информация за това.


Системата е създадена от БНБ. Там всяко юридическо и физическо лице има право чрез писмено заявление по образец, комбиниран с личен документ за самоличност (за физическите лица) или актуално удостоверение за регистрация по БУЛСТАТ или ЕИК (за юридическите лица) и платена такса да поиска информация за историята на своите кредити.


Така можете да разберете и кои банки и други финансови институции са подали сведения в системата на регистъра.


Ако все пак използването на този тип финансови услуги е вашият начин да се справяте с някои от премеждията в живота е съвсем нормално да се насочите към лоялна компания, която разбира добре съвременните икономически проблеми и ситуации. Ние от Cash credit сме насреща във всяка една ситуация, при която може да имате нужда от съответен заем. Тук намирате качествени съвети и практики, които ще направят цялата процедура по кандидатстване, получаване и връщане на съответната сума много по-лесна и разбираема за вас.

Чат с нас

В момента няма активен агент, който да ти отговори.
Пиши ни всеки работен ден от 8:00 до 19:00 часа или изпрати въпроса си във формата тук.