Как се образува и смята лихвата по кредит?

Всеки, който кандидатства за кредит, е наясно със сумата, която му трябва и месечната вноска, която може да изплаща. Кредитът обаче има много повече параметри, които са важни и един от тях е лихвата.

Каква е разликата между плаваща и фиксирана лихва 

Като кредитополучател имате възможност да изберете между два принципно различни начина за изчисляване на лихвата по кредита, а именно:

  • Фиксиран лихвен процент

Фиксираният лихвен процент се договаря в началото и не подлежи на промяна. Погасителните вноски са равни през целия срок. Лесно планирате разходите си, тъй като знаете точно колко средства да отделите от бюджета си. Ако пазарните лихви паднат, няма да можете да се възползвате от намалението, а ще продължите да си плащате според договореното.

  • Плаващ лихвен процент

Плаващият лихвен процент се променя с времето и отразява динамиката на пазара. Ако пазарният индекс се намали, лихвата по кредита също ще се понижи. За съжаление същото важи и с обратна сила – при по-висок пазарен индекс скача и лихвата. В договора за заем трябва да има клауза, в която ясно е посочено при какви условия и колко често може да се променя лихвеният процент. За всяка промяна банката трябва да уведоми клиентите навреме.

Двата вида имат своите предимства и недостатъци и от вашето решение зависи каква обща цена ще платите за заема. Няма еднозначен отговор какво да изберете. Ако държите на сигурността, вземете дълг с фиксирана лихва. След като веднъж направите изчисление, ще знаете колко ви струва той през целия период на плащане. Плаващата лихва е добър вариант, ако търсите ниска цена и очаквате пазарните индекси да останат стабилни или да се движат надолу. Вземете решение, след като прецените риска и актуалното състояние на пазара и личните си финансови възможности.

Как се изчислява лихвата по кредит

Банките използват две системи за определяне размера на плащанията, като начисляването по тях е различно. Те са:

  •  Анюитетни плащания

Обикновено този начин се използва при потребителските кредити и микрокредитите. При тях плащанията са едни и същи през целия период на заема. Алгоритъмът за изчисляване включва размер на плащането, основна сума на кредита, годишен лихвен процент и брой вноски по кредита. 

  • Диференцирани плащания 

Прилагат се при ипотечните кредити, като характерното при тях е, че размерът на месечните траншове постоянно намалява. Плащането включва фиксирана сума и постоянно намаляваща. При изчислението се използват лихвеният размер, салдо по основния заем, лихвен процент, брой на дните в месеца или годината.

Когато избирате начин за изчисляване, интересувайте се за възможността от предсрочно погасяване на заема. Някои финансови институции забраняват на клиентите да изплащат дълга за определен период от време и начисляват комисионни, ако не спазят условията.

Какво е кредитен калкулатор и защо да го използваме

Представлява полезен инструмент, с чиято помощ лесно ще се ориентирате каква оферта за заем да изберете. Изчислява както общата стойност на плащане, така и размера на месечните вноски. Калкулаторът ви показва примерен погасителен план, според зададени от вас критерии. Използвайте го, за да видите кой срок за обслужване отговаря най-добре на вашия доход и работна заплата. Изберете вариант, който ще ви спести излишни разходи и такси, включително за застраховки.

Ако търсите възможност за рефинансиране или обединяване на задължения, задайте необходимите параметри – размер на остатъчните главници с евентуален нов срок. Кредитният калкуратор ще формира съответната оферта. При спешна нужда от пари, ние от Cashcredit предлагаме най-добрата финансова форма за всеки.

Чат с нас

В момента няма активен агент, който да ти отговори.
Пиши ни всеки работен ден от 8:00 до 19:00 часа или изпрати въпроса си във формата тук.

Благодарим ти, че се свърза с нас! С какво можем да сме полезни?