Какви са лихвите и таксите при бързите заеми

07 МАРТ 2018

В реалностите, в които живеем, едно от най-честите неща, пред които се изправяме е нуждата от парични средства. Финансовият аспект на ежедневието ни далеч не е нещо, което можем да пренебрегнем и във всички случаи се налага да имаме не само познания и опит за него, но и да знаем как да бъдем максимално ефективни за себе си и семейството. На практика това означава да се стремим да поддържаме добра финансова стабилност за дома и нуждите си.

Тегленето на бърз кредит или друг вид заеми е един от най-често срещаните методи за решаването на икономически казуси и проблеми. Огромна част от домакинствата в страната вече са се доверявали поне по веднъж на тази система, а резултатите след това са доста добри, особено при наличието на лоялни заемодатели и кредитни институции.

Единственото нещо, което често се оказва притеснение за кандидатите за заем са допълнителните пари, които се начисляват по време на връщането на сумите.

Видовете такси и лихви, които плащаме при изтеглянето на бърз кредит

  • Стандартни лихви;
  • Административни такси;
  • Такива за допълнителна услуга;
  • ГПР – (Годишен процент на разходите);
  • Неустойки за неспазени условия по договора (ако има такива);
  • Друг тип допълнителни плащания.

Лихвата представлява даден процент, начисляван върху размера на отпусната сума. Грубо казано, тя е възнаграждението, което клиентът плаща на заемодателят. Изчислението се прави на различна база – месечна, годишна или дневна. Всичко това зависи от самата продължителност на връщането на парите.

На практика това не са пари на вятъра, а се използват от кредитора за управлението на вашата сметка и разбира се, за евентуални бъдещи разходи или загуби при неизвършени плащания. Лихвата е нещо, с което задължително трябва да сте се запознали добре преди да пристъпите към кандидатстване за заем. Важно е да се знае, че след промени в законите през последните години, лихвата към сумата е малка част от оскъпяването му.

Административните плащания са неизбежни при подобни финансови услуги. Те не са просто сума, която трябва да покриете, а начин за справянето с разходи по оценка на кредитоспособността, планиране и подготовка на отпусканата сума. Това включва още суми за разглеждане на документите, усвояване на заема, както и такива за управлението му.  Разбира се, стойността им е различна във всяка финансова институция.

Годишен процент на разходите (ГПР) често се бърка с лихвата, но той не е това. Той включва в себе си нея, както и административните суми. В същото време ГПР не представлява крайната стойност на парите, които трябва да върнете в края на периода.

Такси за допълнителна услуга биват начислявани винаги. Тя бива равномерно разпределяна във вноските и можете да разберете размера ѝ още преди да сключите договор с конкретното кредитно дружество.

Понякога можете да се сблъскате и с различни неустойки за неспазени клаузи. В повечето случаи става дума за неуспех при спазването на сроковете за връщането на парите. Размерите им зависят най-вече от количеството на получената сума и срока на договора. Честа практика е да бъде разпределяна във вноските по погасяването на заема.

Съществуват и други видове наказателни такси, които могат да се наложат при просрочие на възстановяването на сумата. Всичко това се описва задължително в договора, тъй че в крайна сметка да няма неприятни изненади.

Такси за предсрочно погасяване на заемите също са често използвани в подобни финансови отношения. Размерът ѝ е често определен и фиксиран в „Закона за потребителския кредит“. Той зависи от оставащия срок до приключването на договора.

Във всички случаи е добре да спазвате правилата по финансовия си договор. За да правите това разбира се, ще се наложи винаги да се запознавате много добре с наличните правила, които трябва да спазвате, както и правата, които имате в подобни ситуации.

Най-важното нещо е да попаднете на абсолютно надеждна компания за кредити. Ние от Cash Credit инвестираме внимание и старание в работата си на всяко ниво, за да предложим именно толкова оптимална услуга – такава, която не само да решава финансовите ви проблеми, но и да вдъхва абсолютно важните доверие и спокойствие.

Чат с нас

В момента няма активен агент, който да ти отговори.
Пиши ни всеки работен ден от 8:00 до 19:00 часа или изпрати въпроса си във формата тук.

Благодарим ти, че се свърза с нас! С какво можем да сме полезни?