Какво е ЦКР

Какво означава съкращението ЦКР и какво значение има то за вас и вашите кредити? Как бихте могли да направите справка и защо би могла тя да ви е нужна? Вижте всичко по темата тук!

Какво представлява ЦКР

ЦКР означава Централен кредитен регистър. „Централен“, защото този информационен ресурс е национален и се намира в Българската народна банка. „Кредитен“, защото там са вписани всички кредити, теглени от фирми и частни лица в България. „Регистър“, защото всяка банка и небанкова институция у нас е задължена да подава ежемесечно информация за всичките си платци и за погасяването на техните заеми.

Казано накратко – в ЦКР е отбелязано всичко, свързано с кредитите. Там се записва размерът на активното задължение, дали вноските са плащани редовно, както и когато е погасено изцяло. Ако има забавяния, те също се отразяват.

Какво е кредитна история

Всеки човек, който някога е теглил кредит, попада в Централния кредитен регистър и там му се съставя персонално досие. Срещу неговото име и ЕГН ясно е посочена сумата, която е теглил и какъв вид е задължението (кредит, кредитна карта, стока на изплащане). В досието в ЦКР е видно и доколко редовен платец е (или е бил). В историята се виждат настоящите задължения, редовните вноски, закъснелите вноски, напълно изплатените предишни кредити, както и ако евентуално срещу платеца е завеждано дело.

В този смисъл с термина „лоша кредитна история“ се означава досие в ЦКР на клиент, който е или е бил нередовен платец. Има няколко степени на ненадеждност:

  • забавяне на вноски – не би било проблем, ако плащането е направено ден-два след падежа, тъй като е възможно да има технически причини, които са го забавили. Ако обаче са налице по-сериозни просрочия (30-90 дни) и застъпване на вноски, възникват съмнения, че кандидатът може да се справи не само с евентуалното бъдещо, но и с настоящото си задължение. Подобни платци са в категорията „под наблюдение“;
  • необслужвани кредити – тук попадат кредитите, по които има закъснения над 3 месеца. При тях е сериозен рискът от непогасяване;
  • загуба – под този термин са обединени платци, които не са правили вноски над 6 месеца. Възможно е срещу подобни клиенти да бъдат заведени дела за изискване на задължението по съдебен път.

Кой има достъп до Кредитния регистър

Принципът за достъп до данните в Кредитния регистър е съвсем прост – който подава данни или за когото се съхраняват данни, има право на достъп до тази информация. В този смисъл имащите достъп до ЦКР са оторизираните институции и лицата, за които има записи в него.

  • Оторизирани институции

ЦКР е първото място, на което прави справка всяка банка или небанкова финансова институция, когато при нея постъпи искане за кредит. Като лицензирани оператори на лични данни, потенциалните кредитодатели имат правото да се уверят в надеждността на съответния клиент. Първият признак за това е неговата кредитна история. Ако той е имал предишни заеми и е бил редовен платец, това значително увеличава шансовете му да бъде одобрен за исканото ново финансиране. Ако обаче е видно, че са налични негови необслужвани кредити, този факт го превръща в рисков платец и вероятността да му бъде отпуснат нов заем сериозно намалява.

Именно справката в ЦКР е и един от факторите, които могат да повлияят и върху определянето на лихвите на отпуснатия заем. Колкото по-надежден платец е кандидатът, толкова по-добри условия му предлага банката. И съответно колкото по-голям е рискът, толкова по-високи са лихвите, с което кредиторите си гарантират връщане на по-голяма сума.

 

  • Частни лица

Всеки гражданин на Република България има право да провери собствената си кредитна история в ЦКР. Услугата е безплатна и срокът за получаването на справката е 14 дни. Ако обаче желаете да направите проверка повече от веднъж годишно, за втората справка се заплаща такса.

Защо ми е нужна справка от ЦКР

Ако имате един кредит, справката обикновено е ненужна. Вие помните кога е следващата вноска и в какъв размер. Ако обаче заемите ви са няколко, и особено ако се случи да забавите вноски, задълженията се трупат и може да се стигне до объркване. Най-лесният начин да се ориентирате какво и на коя банка или фирма дължите, е като направите официална справка в ЦКР.

Друга причина за нуждата от проверка е съмнението за измама. В някои случаи при нерегламентиран достъп до лични данни от страна на трети лица, се случва да бъдат теглени кредити от името на хора, които не знаят за това. Ако се съмнявате, че сте обект на подобна измама, лесно ще го разберете, като използвате правото си на справка в базата данни на БНБ.

Как да направя справка в Кредитния регистър

Съществуват три начина човек да направи справка в ЦКР за собствените си задължения – на място в БНБ, по пощата и онлайн. Как точно става това?

  • на място в БНБ

Ако сте избрали да направите справката на място, тогава трябва да отидете в деловодството на централната банка (София, ул. „Славянска“ 6) и да попълните стандартна молба по образец. При приемането на искането си ще трябва да представите също лична карта или нотариално заверено пълномощно, ако представяте друг човек. Както вече посочихме, срокът за извършването на стандартната услуга е 14 дни. Ако обаче информацията ви е нужна спешно, има и по-бърз вариант, за който ще трябва да заплатите. Има варианти справката да ви бъде направена за седмица, за 24 часа или до 4 часа.

  • по пощата

Ако не сте в София, или просто нямате възможност да отделите време за ходене до централната банка, можете да изпратите документите и заявлението си по пощата. За целта отново трябва да попълните съответната молба, която можете да свалите от интернет страницата на БНБ. За да бъде уважено искането ви за справка в ЦКР обаче, молбата трябва да е заверена от нотариус, за да удостоверите, че тя действително идва от ваше име.

  • онлайн

Можете да подадете заявление за справка в ЦКР и онлайн на сайта на БНБ. За да я получите трябва да разполагате с квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис.

Какви са шансовете за заем от КешКредит

КешКредит е небанкова финансова институция с максимално улеснена процедура за кандидатстване за кредит. Достатъчно е да попълните данните си онлайн на нашия сайт и до 6 минути очаквайте обратна връзка от наш служител.

Това време е достатъчно за нас, за да направим нужните справки и да преценим риска като кредитодатели. Отчитаме наличието и степента на статистическите фактори на базата на кредитната история, но същевременно преценяваме всеки случай персонално.

КешКредит е надежден начин да вземете мерки за стабилизирането на своите финанси, възползвайки се от ясна схема на изплащане, разумна лихва и удобен за вас срок на погасяване. Всичко това е конкретно регламентирано в подробен договор, подписан двустранно.

Кандидатствайте за бързи пари лесно и изцяло онлайн на Cashcredit.bg

Чат с нас

В момента няма активен агент, който да ти отговори.
Пиши ни всеки работен ден от 8:00 до 19:00 часа или изпрати въпроса си във формата тук.