Какво е Годишен процент на разходите

23 НОЕМВРИ 2017

Често финансовият свят е твърде необятен, за да бъдем запознати с всички специфики и подробности около него. Макар и осъзнаването му да бъде трудна задача е добре съвременният човек да осъзнава и да умее да борави с някои понятия, които биха улеснили икономическия му статус и поддържането на различните видове бюджет, които той управлява.


В реалността ни често се случва да използваме различни банкови, кредиторски или просто търговски методи, за да извършим определен вид сделка или да уредим търговски отношения между нас и второ или трето лице. Ето защо приличните познания в тази сфера са абсолютно задължителни, когато се налага.


Едно от понятията, които често всяват недоумение и смразяват кръвта на незапознатите по темата е т.нар. ГПР – Годишен процент на разходите.


Какво представлява той и в какви случаи се използва

На практика много хора не са запознати с този термин и това може да бъде счетено като съвсем нормално. Много общо казано ГПР е свързан с кредитните продукти, които финансови институции предлагат на своите клиенти.


Годишният процент по разходите по кредита на практика изяснява реалното оскъпяване на всеки един кредит, като към лихвения процент по кредита се добавят всички допълнителни разходи, които имат пряка връзка с него. Те могат да бъдат както настоящи, така и бъдещи.


В процеса на изчисляването на Годишния процент на разходите по кредит се включват всички задължителни такси за сметка на клиента. Сред тях могат да бъдат:

  • застраховка живот;
  • такса за одобрение;
  • комисионна за обработката на съответните данни;
  • такса за оценка на имот или друго имущество;
  • застраховка на имот;

Следвайки съответните принципи, по които работи ГПР се създава стандартен принцип, който би бил полезен на всеки потребител, за да може той да съпостави конкретните оферти за обслужване на кредита си от различните банки.


Важният момент при Годишния процент на разходите касае функцията му да пречи на банки и финансови институции да предприемат спекулиращи действия спрямо клиентите си. Това върши работа при евентуални подвеждащи реклами и промотиране на определен вид ниски лихви за продукти, чиито такси и комисионни в последствие не отговарят на предварително обявените условия.


По този начин всеки потребител може да се окаже в ситуация, изискваща сериозни високи такси, които биха утежнили до голяма степен връщането на кредита.
За да успеете сами да изчислите разхода по своя кредит, може да разчитате на предварително създадени формули, които да ви помогнат в тази задача.


Нека вземем пример с кредитна карта, чийто капацитет е Х лв., а Годишния процент на разходите е 15%. Принципът е следният - разделяте стойността му на разходите на броя на дните в годината – 365, след което умножавате получения резултат по 30 (ориентировъчно дните в един месец).


Получената цифра умножавате по сумата на кредита и така получавате съответния резултат, който на практика представлява месечния разход за лихви, които се състоят от от различни такси и комисионни.


Понякога процентът, който се плаща за фактическото погасяване на кредита е твърде малък на фона на останалата част, която отива за такси и услуги по обслужването му. Това е и причината много хора да считат, че ги очаква едно дългогодишно разплащане, дължащо се именно на ниската стойност, която се използва за погасяването на главницата.


Има ли ГПР по кредитите таван

На практика при теглене на кредит годишният лихвен процент ни насочва частично към сумата, която реално ще трябва да изплатим. От друга страна именно Годишният процент на разходите ни уточнява цялата ситуация.


От огромна важност е и таванът на конкретната стойност. Такъв има и той е приет през 2014г от парламента на Република България, като неговият размер не трябва да надвишава 50% от получената кредитна сума.

Чат с нас

В момента няма активен агент, който да ти отговори.
Пиши ни всеки работен ден от 8:00 до 19:00 часа или изпрати въпроса си във формата тук.