Какво е IBAN и за какво служи?

21 ОКТОМВРИ 2021

Макар и повечето хора да са наясно с детайлите от банковата си сметка, понякога има запитвания от банковите потребители какво означава IBAN и какво е неговото предназначение. За да отговорим на тези запитвания и да Ви помогнем да разберете какво се крие зад тази комбинация от цифри и букви, подготвихме подробен материал, с който да изясним целта и приложението на IBAN номера.

Какво е IBAN?
IBAN (International Bank Account Number) означава номер на международната банкова сметка. Такъв номер е прикрепен към всички банкови сметки в страните от Европейския съюз, също така Норвегия, Швейцария, Лихтенщайн и Унгария. IBAN се състои от код, който идентифицира държавата, към която принадлежи сметката, банката на титуляра на сметката и самия номер на сметката. IBAN улеснява и по-бързата обработка на международните плащания. IBAN обаче не замества номера на собствената сметка на банката, тъй като има за цел само да предостави допълнителна информация, която помага при идентифицирането на плащания и преводи страната и чужбина.

Как е конструиран IBAN?
IBAN e конструиран чрез комбинация от букви и цифри, като начинът, по който е изградена комбинацията е специфична за всяка държава. Максималният брой от знаци, който може да съдържа един IBAN е 34.
Първите 2 знака идентифицират държавата, в която е отворена банковата сметка. След това са позиционирани 2 цифри, чрез които се проверява валидността на банковата сметка.
В комбинацията могат да бъдат включени цифри от 0 до 9 и латински букви, независимо дали държавата, от която е банката на титуляра, се намира в държава, в която се използват други символи за националната азбука. Краят на всеки IBAN обозначава специфичен номер с определена дължина, идентифициращ всяка държава. Тези буквено-цифрови знаци са известни като основен номер на банкова сметка или  Basic bank account number (BBAN). От банковата асоциация на всяка държава зависи да определи какво да съдържа BBAN като стандарт за банковите сметки на тази страна. Въпреки това само европейските банки използват IBAN, но  практиката става популярна и в други страни.
IBAN номер се използва при изпращане на междубанкови преводи или изпращане на пари от една банка в друга, особено през международните граници. В регистъра на страните, които понастоящем използват системата IBAN са и следните примери:


България: BG80BNBG96611020345678
Албания: AL47 2121 1009 0000 0002 3569 87411
Кипър: CY 17 002 00128 00000012005276002
Кувейт: KW81CBKU0000000000001234560101
Люксембург: LU 28 001 94006447500003
Норвегия: NO 93 8601 11179474
САЩ и Канада са две основни държави, които не използват системата IBAN. Те, обаче, признават системата и обработват плащанията според нея.


Как е структуриран IBAN номера в България?
Според Наредба № 13 на Българската народна банка IBAN e последователност от 22 знака - комбинация на букви и цифри. Всяка банкова институция генерира уникален IBAN номер към всяка открита банкова сметка.
От 5.VІ.2006 г. всички плащания в България и извън нея биват осъществявани от банкови сметки, които имат IBAN номер.
ози номер служи за превод към всяка банка от Европейския съюз и за тези, които са приели същия формат на банковите сметки.

Наредба №13 на Българската народна банка има определени изисквания за съдържанието и структурата на IBAN номера и това включва:

С първите два знака от номера се означава кодът на държавата. За България това е “BG”;
Следват 2 цифри, известни още като контролно число, чрез което се проверява дали банковата сметка е въведена правилно;
След това се подрежда основният номер на банковата сметка или BBAN, който за сметките в България се състои от комбинация от 18 букви и цифри;
Когато извършвате електронен превод и е необходимо да изпишете комбинацията електронно, това трябва да бъде направено, като последователните 22 знака се изпишат без интервал.
Ако е необходимо да отпечатате номера на хартия, тогава е нужно  последователността от цифрите да бъде изписана от ляво надясно в група по 4 знака с интервал между тях. Ако сте го спазили правилно, последната група трябва да е непълна.


Как да получите своя IBAN?
Банката присвоява IBAN към всяка банкова сметка. Не можете сами да изберете своя IBAN, тъй като всяка банка може да има различни методи за регистриране на своите номера на сметки в IBAN. Номерът е посочен във всички извлечения от сметки и в онлайн системите на банката.
Също така, може да потърсите документите, които сте получили от банката при откриване на Вашата банкова сметка. Там ще откриете Вашия IBAN. Цифрите би трябвало да са в съдържанието на договора, който сте подписали. Ако по някаква причина не можете да откриете документите, винаги може да отидете в клон  на банката и да поискате тази информация да Ви бъде предоставена. Тъй като това е лична информация, няма как да я получите по телефона, затова ще трябва да отидете лично и да предоставите документ удостоверяващ самоличността Ви. Също така можете да намерите IBAN номера и в онлайн акаунта си, ако ползвате онлайн банкиране.
С каква цел е въведен IBAN номера?
IBAN номера е въведен с цел да се улеснят банковите процеси, като се минимизират неточно извършените преводи и се подобри системата за обработка на плащанията. Чрез него се осигурява по-голяма сигурност при международните преводи и самият процес се извършва по-бързо и ефективно. По този начин много по-точно и коректно се проверява дали една банкова сметка е коректна и заверяванията на сметките се извършват само чрез наличието на IBAN. Отхвърлените и забавените плащания са много по-малко благодарение на IBAN номера.

 
За какво ни е необходим IBAN номера?
Чрез предоставяне на IBAN можете да извършвате преводи между различни банкови сметки. Също така да извършвате плащания чрез преводи по банков път безопасно и лесно. Чрез Вашия IBAN номер имате възможност и да получавате парични преводи..
Още един случай, в който IBAN номера Ви е полезен е, когато решите да изтеглите кредит. В онлайн платформата на Cash Credit, в рамките само на 6 минути, можете да получите бърз кредит и сумата, за която сте кандидатствали - директно на банковата Ви сметка. Повече по темата можете да намерите в статията ни „Как с помощта на IBAN можем да изтеглим бърз кредит?“

 

Чат с нас

В момента няма активен агент, който да ти отговори.
Пиши ни всеки работен ден от 8:00 до 19:00 часа или изпрати въпроса си във формата тук.