Какво означава рефинансиране на кредит?

Да изтеглите кредит е едно бързо и сигурно решение за покриване на нужди и задължения. Много често се налага да вземате повече от един заем и затова кредитополучателите често прибягват към рефинансиране на вече съществуващи такива. Имате ли представа какво всъщност предлагат кредиторите? Специалисти от Кеш Кредит ще ви помогнат да си отговорите на някои от въпросите, свързани с такъв тип услуги и продукти.

Какво значи рефинансиране на кредит

На практика, рефинансирането на определен кредит означава замяна с друг такъв, но с по-изгодни условия. За да бъдете одобрени, трябва да докажете пред банковата или небанковата институция, че ще можете да покривате новия заем.

Тази опция е възможна при малки бързи заеми, както и при дългосрочни. Целта е да обедините няколко задължения, като се възползвате от по-добри условия – срок, лихва, крайна сума за изплащане. По този начин ще можете да плащате наведнъж, а самата вноска може да бъде по-малка и поносима за вас. Освен това ще можете да изтеглите и допълнителни средства.

Кога ще ви бъде необходимо да се възползвате от такъв тип предложение

Има няколко причини, които могат да ви насочат към нов заем. Това са:

  • промяна в условията на кредита (размер на вноска, оскъпяване, срок)

Най-често кредитополучателите искат да обединят своите задължения, за да се подобрят някои от условията на задължението, което имат. Много често може да се случи в определен момент, когато спешно се нуждаете от пари, да изтеглите кредит с лоши показатели само защото одобрението е незабавно и не се изискват много документи за кандидатстване. На по-късен етап има вероятност да обмислите задължението си и да решите да се възползвате от по-добри условия чрез рефинансиране. 

  • нужда от допълнителни средства

Нуждата от допълнителни средства също може да ви изникне като причина и да се наложи да теглите още кредити.

  • обединяване на всички съществуващи задължения в един кредит

Обединяването на вече изтеглени заеми е друга възможност, от която можете да се възползвате с този продукт. Така ще можете да подобрите лихвения си процент, както и месечните вноски. Освен това по-лесно ще можете да следите своите задължения. 

  • преоценка на ипотека

Най-честата причина за това са промените в пазара на недвижими имоти. Ипотечното финансиране се отпуска на база на пазарната оценка на жилището, но стойността на заложения имот може да се промени. При тези случаи кредитополучателят може да поиска преоценяване и рефинансиране на кредита. Много важно е да се отбележи, че това ще е в полза на платеца – лихвеният процент ще бъде намален, както и крайната сума.

 

Комбинирането на няколко заема в една полица дава възможност на кредитополучателя да прави само една вноска и така да погасява всички кредити едновременно.

Има ли вероятност да не бъдете одобрени

Както при всеки вид кандидатстване за заем и при този има подробна проверка и условия, на които трябва да отговаряте. Изискванията за покриване са подобни на тези при първоначален кредит. Един от най-важните фактори, които ще повлияят на решението е кредитната история. Ако тя е лоша, има вероятност и да не получите одобрение, въпреки че някои компании, предлагащи пари на заем, дават възможност за рефинансиране и при лошо ЦКР. В такъв случай лихвеният процент най-вероятно ще бъде по-висок, както и съпътстващите такси. Друг критерий, който е важен за одобрението, е месечният ви доход. Ако той е непостоянен, това ще повлияе неблагоприятно. Икономическите условия в страната също влияят. Банките и кредитните институции отпускат по-лесно финанси, когато икономиката се развива добре и прогнозите за бъдещето са позитивни.

Какви документи са необходими за кандидатстване

В най-общите случаи се изискват само два документа:

  • лична карта и
  • попълнено заявление за кредит.

Банковите и небанковите институции са си създали практика да правят справки сами за вашите задължения, като така ви спестяват време от събиране на документи. Те могат да проверят дали имате трудов договор, от кога и за каква сума работите месечно. Кредитната ви история също ще бъде проверена, за да се изготвят възможностите. Може да ви бъдат поискани и други документи, като бележка от работодател или копие от трудов договор, ако желаете да изтеглите голяма сума. Те могат да бъдат изискани, ако сте назначени на една сума, но получавате реално други финанси.

Какви са условията за рефинансиране и кой го предлага

Много важно е да се запознаете с всички точки от предложението. Внимателно направете изчисления каква сума ще трябва да върнете накрая, защото има и случаи, когато лихвеният процент се увеличава, а съответно и крайната цена. Обърнете внимание и на таксите и комисионите, които ще дължите. Ако вашата кредитна история е лоша, има вероятност те да са завишени.

Не само банките, а и кредитните компании предлагат такъв вид финансиране. Обединението на земи улеснява погасяването на дълга. Тук е важно полиците по тях да са изрядни. При договарянето на новите условия можете да определите по-добри такива, както и удължаване на срока на договора.

Ще имате ли нужда от поръчител

Рефинансирането на вече съществуващи кредити не се извършва по предварително написани договори. Всичко се обсъжда с клиента. Затова и няма готови бланки и продукти, от които да избирате. Трябва да се срещнете с консултант в банката или в небанковата институция, който ще се запознае със задълженията ви и с всички останали условия, които трябва да покриете и ще създаде лично за вас предложение. Ако сте с добър рейтинг, можете да изтеглите малка сума, без да се налага да търсите поръчители, споделят от Cashcredit.bg. За разлика от ипотечните заеми, където това се налага, защото парите, които ще ви бъдат дадени са много. Затова и рискът от проблеми или забавяне при връщането е по-голям. Тогава с налага да имате солидарен длъжник, който ще гарантира за вас и за навременното обслужване на задълженията.

Този вид продукти, които много банки и кредитни институции предлагат са добра възможност за вас и за всички, които имат повече от един изтеглен заем или пък се нуждаят от още пари по някаква причина. Това може да бъде облекчение за кредитополучателя и по-добра възможност за връщане.

Чат с нас

В момента няма активен агент, който да ти отговори.
Пиши ни всеки работен ден от 8:00 до 19:00 часа или изпрати въпроса си във формата тук.