Какво означава ГПР

ГПР е една от абревиатурите, които задължително присъстват във всеки договор за кредит. Това е и един от факторите, които непременно трябва да вземете предвид, преди да сложите подписа си под отпуснатия заем. Но какво всъщност означава? В тази статия ще прочетете всичко, което е важно да знаете по темата.

Какво е ГПР

Съкращението означава “Годишен процент на разходите”. Тоест, това е процентът, с който се оскъпява теглената от вас сума.

Всеки кандидат за кредит е наясно, че заемът се състои основно от главница (парите, които кредитодателят ви отпуска) и от натрупваната върху нея лихва. Освен лихвата обаче има и други разходи, които се начисляват: банкови такси, застраховка, комисионни. Крайната сума за плащане се формира от всички тези разходи.

Как да го изчислим

Изчисляването му става, като се сумира всичко освен главницата:

  • Лихви по кредита;
  • Такса за разглеждане на документите
  • Разходи за изготвяне на оферта и договор;
  • Комисионни по обслужването на кредита;
  • Застраховка (задължителна гаранция, с която се подсигурява кредитът);
  • Разходи за поддържане от банката на сметка за обслужване на кредита и/или на карта.

След като се съберат всички тези показатели, се изчислява с какъв процент те оскъпяват сумата от главницата на годишна база.

Макар формирането на ГПР да е регламентирано от Закона за потребителските кредити, приложение 1, и тази информация да е достъпна на сайта на Министерството на финансите, кандидатите за заем рядко успяват да се справят с формулата сами. Това е и причината много кредитни институции да предлагат удобен кредитен калкулатор, с който можете да добиете ясна представа за оскъпяването.

Ако няма как да го проверите с калкулатор, по време на разговорите с вашия кредитен консултант има три важни въпроса, които трябва да му зададете:

  • Каква е общата сума, която ще върнете;
  • Каква е лихвата и как се променя (може да е постоянна на равни вноски или намаляваща);
  • Какъв е ГПР.

Какво е значението му

Важно е да сте наясно, че не процентът на лихвата, а ГПР отразява най-обективно колко е оскъпяването върху сумата, която теглите. Той показва колко процента допълнително върху главницата ще плащате годишно.

Именно ГПР е и най-точният критерий, по който да сравните офертите на различните банки и небанкови институции. За да бъде коректно сравнението обаче, трябва да поискате от различните кредитодатели, между които се колебаете, оферта за една и съща сума и за един и същи срок на погасяване. Разликата в ГПР ще ви покаже къде е по-скъпо.

 Как да се ориентирате по-лесно

Този фактор има ключово значение за вас, без значение дали ще теглите потребителски, ипотечен, или бърз кредит. Процентът, който се плаща върху главницата, е най-точният показател и ориентир за това къде ви дават по-изгодни условия.

Ето един пример:

Три финансови институции предлагат един и същ кредит (1000 лв.) за един и същ срок (12 месеца), но при различна лихва – в институция А лихвата е 9%, в Б – 10%, а във В – 8%. На пръв поглед най-изгодно изглежда предложението на В. Ако се погледнат и допълнителните разходи, се оказва, че в А и В има такса разглеждане на документи (съответно 100 лв. и 150 лв.), а Б и В изискват задължителна застраховка (съответно – 50 лв. и 40 лв.). Как да се сравнят тези предложения? Именно сега на помощ идва ГПР:

Параметри

А

Б

В

Размер на кредита

1000 лв

1000 лв

1000 лв

Срок

12 мес.

12 мес.

12 мес.

Годишен лихвен процент

9%

10%

8%

Таска разглеждане

100 лв.

0 лв.

150 лв.

Застраховка

0

50 лв.

40 лв.

Общо разходи

190 лв

150 лв

270 лв

ГПР

19%

15%

27%

Оказва се, че когато се вземат предвид всички разходи по кредита, най-изгодна в конкретния пример се оказва офертата на институция Б, тази с най-високата лихва.

И още: всяка банка или небанкова финансова институция е длъжна в офертата си да дава информация на своите клиенти за процента на лихвата и за този на общите разходи. Сравнете двете стойности и преценете дали допълнителното оскъпяване (извън лихвата) ви устройва, или е прекалено високо.

Защо да потърсите КешКредит

Когато ви е нужно бързо решение на сложен паричен въпрос, Cashcredit.bg е надеждният партньор, който ще ви спаси от деликатната ситуация. Разглеждането на заявките за кредит, направени на онлайн на сайта ни, става в рамките само на 6 минути, след което ще имате обратна връзка от наш сътрудник.

Всички оферти на КешКредит са с ясни условия и с разумни лихва и разходи. При одобрение получавате заявената сума още на същия ден!

Чат с нас

В момента няма активен агент, който да ти отговори.
Пиши ни всеки работен ден от 8:00 до 19:00 часа или изпрати въпроса си във формата тук.