Какво представлява кредитът и какви са особеностите му?

 

Кредитите са неизменна част от ежедневието на съвременния човек и често са единствената алтернатива при спешна нужда от финанси. Те имат някои особености, с които трябва да сме наясно преди да предприемем теглене на заем.

Какво е кредит и какви видове има

Кредитът е сума пари, която кредитор заема на кредитополучател и трябва да бъде върната в съответствие с договорени условия, фиксиран срок и други особености. В зависимост от периода, за който са отпуснати, кредитите са краткосрочни, средносрочни и дългосрочни. Според начина на погасяване могат да бъдат на вноски или револвиращи, а според изискването за залог – обезпечени или необезпечени. Сред индивидуалните кредити най-популярни са:

 • потребителски – използва се за изплащане на дълготраен материален актив, като телевизор или друг уред, както и за ремонтни дейности;
 • ипотечен – отпуска се срещу обезпечаване с недвижимо имущество, като най-често служи за закупуване на жилище;
 • овърдрафт – когато сметката на платеца е изчерпана и липсват средства за изплащане дори на битови сметки;
 • автокредит – с него се осъществява покупката на автомобил, като има една особеност, че самият той служи за залог;
 • студентски – предназначен е за финансиране на обучение и завършване на определена степен от висше образование.

Така нареченият стоков кредит е сред най-използваните корпоративни заеми. От него се възползват юридически лица, които не разполагат с налични средства за закупуване на стоки или заплащане на услуги.

Каква е разликата между банкови заеми и бързи кредити

Основно се различават по бързината и някои други особености. Бързото кредитиране отнема много малко време, при това процедурата е възможна изцяло онлайн. Ние, от cashcredit, като високотехнологична небанкова финансова институция, предлагаме светкавични микрокредити само срещу лична карта и с одобрение до 6 минути. При кандидатстване в офис на банка има много повече особености и формуляри за попълване, което прави процедурата тромава и значително по-продължителна.

Фирмите за бързи пари няма да ви поискат доказателство за работа по трудов договор, нито ще ви карат да осигурите попечители по сделката, каквито изисквания и особености могат да предявят от банката. Последната обаче може да ви предостави заем в значително по-големи размери. Разлики има и в срока за връщане, като при банките минималният е 1 година. С помощта на кредитен калкулатор всеки лесно може предварително да изчисли риска, който поема, размера на вноските, всички разходи, такси и целия процент на оскъпяване и други особености. 

За какво най-често теглим кредит

Временната задлъжнялост често възниква бързо и неочаквано. Понякога не достигат пари до заплата за плащане на битови сметки за ток, парно, вода и т.н. Причина да теглим заем може да бъде спешна нужда от:

 • ремонт – основен или частичен както на жилището, така и на някой домашен уред, който се нуждае от поправка;
 • покупка на стоки на изплащане – такива, които са традиционно по-скъпи или в определен момент се предлагат на изгодно намаление;
 • семейна почивка – когато изисква предварително планиране и плащане, без това да наруши месечния бюджет;
 • лечение – при неочаквано възникнал медицински проблем, който не търпи отлагане;
 • инвестиция в образование – курс за квалификация или поредна степен от висшето образование;
 • пари за важно събитие – сватба, абитуриентски бал, кръщене или празник на любим човек.

Ежедневието е достатъчно динамично, пълно с особености и винаги е възможно да възникне ситуация, която изисква бързо финансиране.

Кога се прави рефинансиране на кредит

Особеностите тук се крият в наличието на повече от един кредити, които трябва да бъдат обслужвани редовно. За всеки е огромна тежест и напрежение да спазва различни падежни дати, да изчислява няколко вноски, които дължи и да получава постоянно напомняния по телефона. Всичко това налага търсенето на начин за облекчаване на разплащането и намаляване на финансовата тежест.

Рефинансирането е добър вариант в подобна ситуация, тъй като позволява всички задължения да бъдат обединени в едно. Удобен начин е и за измъкване от вече отпуснат, но неизгоден договор, който излиза скъпо на кредитоползвателя. Има още една полезна опция – възможно е новият рефинансиран заем да е за по-голяма сума, с цел усвояване на допълнителни средства.

Какво е лоша кредитна история

За всеки кредитор е важно да знае какъв риск поема, когато дава заем. Решаващо значение дали един кредит ще бъде отпуснат, дори и какъв ще бъде размерът на лихвата по него, има кредитното досие на клиента. То се пази в Централния кредитен регистър (ЦКР) на Българска народна банка (БНБ) и съдържа актуална информация за всички заеми на лицето, техния размер и вид, дали са били изплащани навреме, има ли просрочия и заведени дела срещу получателя. 

Всички банки и небанкови институции са законово задължени да подават необходимите данни в ЦКР, като същевременно имат разрешен достъп до регистъра, за да правят проверка за всеки свой клиент. Така кредитната история се оказва в основата при вземане на решение дали да бъде отпуснат заем при направена заявка. Ако някой има лоша кредитна история, включваща няколко необслужвани кредита и други особености, вероятността да получи финансиране е минимална.

Има редица особености при дефиниране на понятието лоша кредитна история. Колкото и да е субективно определението, в ЦКР разпределят кредитите в няколко категории – редовни, под наблюдение, необслужвани и загуба. За всяка една категория има различни критерии и всеки кредитор може да направи преценка какъв риск да поеме. Има небанкови компании, които са склонни да отпуснат средства и на хора с влошена кредитна история, но срещу по-висока лихва или допълнителни условия, като залог, поръчителство и други особености. 

Всеки, който желае, може да провери кредитната си задлъжнялост като подаде писмено заявление с искане до ЦКР на БНБ. Услугата е безплатна за физически лица и се изпълнява в рамките на 14 дни. Кредитната история на всеки се съхранява в регистъра в продължение на 5 години, след което започва поетапното ѝ чистене.

Чат с нас

В момента няма активен агент, който да ти отговори.
Пиши ни всеки работен ден от 8:00 до 19:00 часа или изпрати въпроса си във формата тук.

Благодарим ти, че се свърза с нас! С какво можем да сме полезни?