КАКВО СА ВЗАИМНИТЕ ФОНДОВЕ? - 3

23 ДЕКЕМВРИ 2022

Взаимни фондове и индивидуални инвестиции

Ако до момента взаимните фондове се разглеждаха по-скоро като алтернатива на банковия депозит („Да инвестирам или да спестявам под формата на депозит?“), то от една друга гледна точка те всъщност се явяват различна възможност инвестиране („Тук или някъде другаде да инвестирам?“). Това „някъде другаде“ обичайно е индивидуалната инвестиционна сметка.

Взаимните фондове се наричат още Колективни инвестиционни схеми, понеже събират средствата на инвеститорите накуп и ги влагат в различни активи. Това означава, че инвеститорът притежава малък дял от всички активи, но не може да се освободи от конкретни акции или облигации, например, както и ако реши да смени взаимния фонд, тогава трябва да продаде дяловете си, респективно – и собствеността си върху частите от активите. При индивидуалните инвестиционни сметки собствеността върху активите е ясна и тя е изцяло на съответния инвеститор, т.е. той може при желание да продава или купува още, както и ако реши вече да не работи със съответния инвестиционен посредник, това не оказва влияние на собствеността му – той продължава да притежава активите си и е свободен да ги прехвърли при новия си посредник.

Взаимните фондове се различават според рисковия си профил (консервативни, балансирани и т.н.), но това са общи означения за нагласата към риска и е възможно да не съответстват напълно на риск апетита и толерантността към пазарни промени на конкретния инвеститор. В този смисъл индивидуалните инвестиционни сметки са в много по-голяма степен съобразени с индивидуалните особености на инвестиращия (както финансови и целеви, така и характерови и поведенчески). В този смисъл и конкретното съдържание на инвестиционното портфолио е съвсем ясно и прозрачно и представянето му може да се следи на ежедневна база (нещо, което определено не се препоръчва при дългосрочните инвестиции).

В определени ситуации също така се смята, че поддържането на индивидуална инвестиционна сметка може да се окаже по-изгодно в сравнение с инвестиране във взаимен фонд (най-вече когато фондът има относително високи и доста на брой такси, а индивидуалната сметка е максимално оптимизирана разходно).

Същественият недостатък на инивидуалните инвестиционни сметки в сравнение с взаимните фондове е значително по-голямата сума, която трябва да се инвестира. При взаимните фондове на практика долна граница за инвестираната сума няма – човек може да вложи и 1 лв. (стига един дял да може да се купи с тази сума, но има доста фондове, които към момента отговарят на това условие). Идеята да се вложи 1 лв. в индивидуална инвестиционна сметка на инвестиционните посредници вероятно би прозвучало като шега, при това безвкусна. И на последно място, но не по значение – доходите от индивидуалните инвестиции подлежат на данъчно облагане според съответното законодателство.

Как се избира взаимен фонд и за какво да се внимава

Човек и добре да живее, започва да се блазни от идеята да направи нещо със спестените си пари и ако изборът му за инвестиция е взаимен фонд, тогава няколко са решенията, които трябва да вземе предварително.

На първо място, разбира се, е каква сума има намерение да инвестира. Колкото и добре ориентирана към нуждите и изискванията на по-малки инвеститори да изглеждат взаимните фондове, добре е да се помни, че това е инвестиция, т.е. всички пари могат да бъдат изгубени. Повечето взаимни фондове предлагат възможността както да се инвестира определена сума накуп, така и всеки месец да се правят малки вноски, които да се добавят към инвестицията. Кой от двата варианта също е лично предпочитание.

Следващата стъпка е да е избере вида на фонда. В случай, че инвестицията ще бъде дългосрочна, човек може да си позвори и по-агресивни фондове, т.е. такива, които поемат повече риск, но и се очаква да постигнат по-висока доходност, защото би имал повече време да се възстанови финансово от евентуални загуби. Колкото по-близо е моментът, в който ще са нужни обратно инвестираните пари, толкова по-консервативнен се очаква да бъде подходът към инвестицията. Всичко това, разбира се, трябва да бъде съобразено с личните нагласи към риска и сигурността. Ако човек не се е замислял за толерантността си към риск, едно от най-старите управляващи взаимни фондове дружества у нас – Елана – е публикувало на сайта си тест Какъв тип инвеститор сте. Попълването му отнема около пет минути, но за да се получат резултатите, е необходимо предоставянето на електронна поща.

Конкретният фонд е добре да се подбере на база дългосрочни резултати. Това на практика означава преглед на постигнатата доходност за период от не по-малко от пет години назад, препоръчително е да се прегледа десетгодишен период. Да се прегледа означава резултатите да се сравнят с някаква отправна точка – 10% доходност сама по себе си не е нито добре, нито зле, но ако пазарът в този момент е предлагал двойно повече, тогава определено не е това мястото за инвестиране. За отправна точка за сравнение обичайно се ползват пазарни индески от там, където са инвестициите на фонда (S&P500 в САЩ, например, или SOFIX в България и т.н.). Ако доходността на фонда, общо взето, следва пазара и то без сериозни пропадания или пикове, това е индикатор за относителна стабилност. Сериозно изоставане от пазарните тенденции би било знак за недотам добро управление на фонда.

Личната доходност от инвестицията пък е пряко свързана с таксите и комисионите, затова следващата стъпка е детайлно проучване на дължимите на фонда плащания и изчисляване как това ще се отрази на конкретната инвестиция. Таксите са възнагражденето на управителите на фонда за свършената работа, затова взаимен фонд без такси доста трудно би бил открит, но въпреки това се очаква таксите да не намаляват драстично доходността.

Запознаването с проспекта също е желателно – той дава отговори на всякакви въпроси, свързани с управлението на фонда и на инвестиционното портфолио, детайлните процедури, всички видове необходими документи, всички такси и комисиони и т.н. Проспектите обичайно се публикуват на сайтовете на съответните фондове и въпреки, че са обемни документи, определено си струват времето, инвестирано в четенето им.

В заключение - в помощ на инвеститорите ежегодно сайтът Investor изготвя класация на най-добре представящите се взаимни фондове в България, като ги класира в няколко категории според вида на фонда. Според методологията в класацията попадат фондове, създадени преди 2019 г. и с нетни активи над 500 хил. лв. през последните шест месеца. Според класацията за 2022 г. в категорията Фонд на паричните пазари победител е Тексим Консервативен фонд; във Фонд в облигации – ДСК Алтернатива; в Смесен консервативен фонд – Елана Еврофонд; в Смесен балансиран фонд – Би Ви Баланс; във Фонд в акции – глобални – Ди Ви Динамик; във Фонд в акции България – Конкорд фонд 3 (повече за методологията, както и вторите и третите места в класацията могат да бъдат намерени тук).

 

Picture

Автор: Траяна Вукадинова

Траяна е икономист и предприемач, занимаващ се повече от 15 години с организационно консултиране и обучения в областта на финансите.

Чат с нас

В момента няма активен агент, който да ти отговори.
Пиши ни всеки работен ден от 8:00 до 19:00 часа или изпрати въпроса си във формата тук.

Благодарим ти, че се свърза с нас! С какво можем да сме полезни?