Какво трябва да знаеш за приемането на еврото

4 ЯНУАРИ 2023

За или против еврото си? Изглежда всеки има мнение по този въпрос. Но разполагаш ли с достатъчно информация, за да вземеш обосновано страна в него?

България цели да превърне паричната единица на Европейския съюз в своя официална валута на 1. януари 2024 г. Тази новина и процесът на подготовка за присъединяването на държавата ни към еврозоната предизвиква колкото въпроси, толкова и спорове. Ще доведе ли това до още по-висок скок на цените? Ще загубим ли суверенитета си? Неизвестните в обществото са много, но не са много обективните източници на информация.

Затова в “Кеш кредит” решихме да потърсим отговора им в портала на Европейския съюз, както и в Националния план за въвеждане на еврото в Република България - официален документ, приет от българското правителство. Резултатът е тази статия. Тя има за цел само и единствено да те информира за това, което ни предстои, без никаква субективност.

И може би е редно да започнем с най-големия въпрос.

Може ли България да не приеме еврото?

Не. Във въведението към Националния план за въвеждане на еврото в Република България е посочено, че страната ни е поела ангажимент за приемане на единната валута на Европейския съюз още преди 20 години.

През 2001 г. по време на преговорите за присъединяването ни към ЕС и в подготовката ни за това до 2007 г. се задължаваме да станем част от Еврозоната. Препотвърждаваме окончателно смяната на паричната ни единица с Договора за присъединяване към Съюза.

След подписването на тези документи остава само въпросът не дали, а кога ще се случи това.

Трябва да покрием различни критерии, за да сменим левовете с евро. Те са свързани с хармонизиране на националното и европейското законодателство, засилване на рамката за борба с изпирането на пари и др. Целта е да докажме, че сме постигнали определена степен на икономическа стабилност. Щом го направим, ще приемем и общностната валута.

Ще доведе ли приемането на еврото до покачване на цените?

Според публикацията “Какви са ползите от еврото за всички нас” в официалния сайт на Европейския съюз, приемането на общностната валута помага за спадане на инфлацията.

Пред 70-те и 80-те години на миналия век в някои страни членки тя е достигала близо 20%. Нейните нива са се понижили по време на процеса по подготовка приемане на еврото. След въвеждането му тя се задържа на равнище от около 2% в Еврозоната.

Усилията на Евробанката за поддържане на ниска инфлация водят и до понижаване на стойността на лихвените проценти и респективно до по-евтини кредити. Тази ценова стабилност изобщо понижава цената на живота. Елиминират се разходите и по обмен на националната валута в евро при пътувания. Насърчава се и конкуренцията, което също намалява размера на цифрите в ценоразписите.

Все пак Съюзът казва, че действително при смяната на паричната единица в исторически план е имало повишаване на стойността на някои стоки и услуги (цитират чаша кафе и подстригване) в някои страни, но това е било в порядъка на 0,1-0,3%. Българското правителство също посочва, че в последно присъединилите се към еврозоната държави не се наблюдава увеличаване на цените в резултат от замяната на валутата. Те не очакват такова и в нашата родина.

Генералният извод на публикацията на ЕС е, че еврото не прави живота по-скъп, а по-евтин.

Ще се закръглят ли цените нагоре, когато приемем еврото?

В Националния план правителството предвижда в рамките на 12 месеца след приемането ни в Еврозоната да има двойно обозначаване на цените. Сумите, които ще плащаш за стоки и услуги, ще бъдат посочени и в лева, и в евро, като в добавка ще бъде изписан и фиксираният обменен курс между двете валути.

Целта на изискването за двойно обозначаване е да се предотвратят злоупотреби и спекулативно нарастване на цените. Според държавата опитът на други страни членки е, че тази мярка дава много добри резултати и действително е възпряла бизнеса да вдига некоректно стойността на предлаганото от него.

Това задължение ще се простира и върху публичните органи. Данъци, такси и всички останали финансови задължения на гражданите към администрацията също ще бъдат двойно обозначени.

Комисията за защита на потребителите ще следи за изпълнението на разпореждането. Коректните търговци ще получат обозначителен информационен стикер, а онези, които умишлено нарушават правилата, ще бъдат включени в “черен списък” на интернет страниците на КЗП, еврото и др.

Ще доведе ли еврото до загуба на суверенитета ни?

“Какви са ползите от еврото за всички нас” действително признава, че държавите членки на еврозоната губят доброволно част от своя суверенитет. Причината е, че правителствата им се задължават да координират своята икономическа политика и да контролират своите разходи.

Но в това има логика.

“Кратък справочник на еврото”, друга публикация на Европейския съюз, посочва, че една основна цел е да се избегнат финансови и дългови кризи. Контролът върху бюджетите на отделните държави има за цел водене на стабилна икономическа политика от всяка една от тях, за да може да се реализират предимствата на еврото.

Европейският съюз нарича загубата на национален суверенитет мит. Според информацията от Брюксел, от една страна, така или иначе в сферата на финансите едва няколко доминантни валути са наистина от значение, а от друга - координирайки своите политики, страните от Еврозоната придобиват по-голямо икономическо влияние и сила.

Как ще получиш информация за прехода към еврото?

В процеса на подготовка за присъединяване към Еврозоната българската държава ще проведе национална информационна кампания, свързана с практическите аспекти от въвеждането на еврото.

В нея ще бъде посочено кой, къде, как и кога може да ти съдейства в този процес, как да защитиш правата си, какво точно ще се случи по време на прехода между лева и европейската валута. Ще бъдат засегнати промените в ежедневния живот, както и в икономиката. Ще се обясни какво ще се случи с депозитите и кредитите и др.

Кампанията ще достигне до всички групи на обществото и ще се проведе на достъпен и разбираем език. Ако имаш въпроси, ще можеш да звъннеш на специално създаден за целта кол център.

Заключение

В процеса по приемане на еврото в България възникват много въпроси и много спорове.

Има призиви за провеждане на референдум за смяната на валутата у нас. Но това действие е задължение, което сме поели още преди над 20 години. То е неотменимо и ще се случи на 1. януари 2024 г.

Различни статии и коментари твърдят, че въвеждането на еврото ще доведе до повишаване на инфлацията и ще сложи край на независимостта ни. Но според официалните източници на информация - Европейския съюз и българската държава - най-големите страхове на обществото, а именно че цените ще се повишат и ще загубим суверенитета си, са мит. Приемането на еврото би трябвало дори да доведе до поевтиняване на живота, а специални мерки на правителството ще попречат на спекулативната поскъпване на стоки и услуги.

Нашата препоръка е за всички въпроси, които имаш във връзка с приемането на новата ни парична единица, да търсиш не субективно мнение, а отговор директно от държавата  и от официалните източници на ЕС.        

“Кеш кредит” е небанкова финансова институция, основана през 2011 г. Ние предлагаме най-бързото одобрение за кредити от 100 до 10 000 лв. в България - до шест минути. В своята работа се ръководим от принципите на устойчивост, визионерство, доверие, прозрачност, отговорност, резултатност и ефективност.

Picture

Автор: Виктор Емилов

Виктор се интересува от управление на личните финанси и инвестиции от пет години. Пише професионално в областта в последните две от тях. 

Чат с нас

В момента няма активен агент, който да ти отговори.
Пиши ни всеки работен ден от 8:00 до 19:00 часа или изпрати въпроса си във формата тук.