Коя банка дава кредит при лошо ЦКР?

 

Какво всъщност означава и често ли срещате това съкращение? Тази абревиатура означава Централен Кредитен регистър. В него, във вашето досие, се пази информация дали сте коректен платец или не, както и дали имате лошо ЦКР. Ще се покаже дали са плащани редовно вноските, или има забавяния, имате ли отказани кредити и други. Добрата новина, която експертите от Кеш Кредит споделят е, че тази информация в един момент все пак изчезва, защото системата се обновява. Друго, което сигурно ще се зарадвате да разберете е, че дори с лошо ЦКР може да се вземе кредит.

Шансовете за одобрение са по-малки от тези за хора с добра кредитна история, но не е невъзможно. Условията ще бъдат малко по-различни, като по-висока лихва или някакви допълнителни такси, но може да стане. Банките и небанковите институции дават възможност на много хора да теглят бързи кредити, но за всеки от тях договорите ще бъдат различни.

Как можете да получите заем от банка, когато имате лошо ЦКР

Има няколко неща, които можете да направите, за да улесните вземането на банков заем, когато кредитната ви история не е добра. Това са:

  • Погасяване на всички дължими суми, независимо по колко заема имате просрочие;
  • Плащане и на таксите, които са се натрупали заради просрочването;
  • Можете първо да погасите наказателните лихви и след това главницата.

Важно е да имате предвид, че дори да сте внесли сума, която е равна на просрочието, тя няма да стигне, за да се изчисти кредитната ви история.

Какви основни изисквания има за кандидатстване и отпускане на кредит, когато имате лошо ЦКР

За да можете да заявите желанието си да получите заем и да получите одобрение, когато имате лоша кредитна история, трябва да отговаряте на условията:

  • Да бъдете пълнолетен български гражданин;
  • Трябва да притежавате лична карта, за да можете да докажете самоличността си;

  • Да бъдете регистриран гражданин на България от поне една година;

  • Да имате трудов договор, който да бъде постоянен и да е за не по-малко от минимума на работна заплата за страната;
  • Препоръчително е да не сте имали кредити в последната половин година.

Това са само част от изискванията, които могат да имат банките. Те са различни за всяка една финансова институция и могат да варират относно дохода ви, предходните заеми и други. Възрастовата граница също може да бъде различна, като при някои банки е 20 години. Това се прави с цел младите хора да не изпадат в импулсивни и необмислени дългове, които след това да плащат с години. Дава им се възможност да укрепнат финансово и добре да обмислят големината и нуждата от заем. Повечето изисквания са сходни при различните финансови институции.

Има ли банки, които дават финансиране и при лошо ЦКР 

Невнасянето навреме на месечните вноски е момент, който може да споходи всеки. Има много причини за това – финансови проблеми, непредвидени разходи и други. Затова и някои банкови институции дават заеми и на хора с лошо ЦКР. Взема се под внимание кога са били закъсненията, броят на вноските, които са забавени, както и какви са били обстоятелствата свързани с това. Много вероятно е да се отпусне кредит, дори и да не притежавате добра кредитна история, от няколко банкови институции, като всяко кандидатстване е строго индивидуално и зависи от много неща. 

Според експертите на Cashcredit.bg най-сигурният вариант за вземане на заем при лошо ЦКР си остават кредитните компании. При тях е почти сигурно, че ще получите финансиране, при договаряне на условията. Лихвата може да бъде по-голяма от тази на хора, които не са допускали забавяне на вноските, но ще успеете да решите проблема, за който са ви нужни парите. Разнообразието от кредитни продукти е голямо и ще можете да изберете най-подходящия за вас.

 

Чат с нас

В момента няма активен агент, който да ти отговори.
Пиши ни всеки работен ден от 8:00 до 19:00 часа или изпрати въпроса си във формата тук.