Мечи и бичи пазар. Какво представляват и какви са разликите

22 ФЕВРУАРИ 2023

Не е нужно да се интересуваш изрично от икономика, за да си чувал термините бичи и мечи пазар. Новините ги споменават редовно, информирайки ни за настоящото положение на финансовото тържище и за прогнозите за бъдещето.

Обаче какво точно означават тези словосъчетания?

В тази статия ще ти обясним накратко най-основните положения. Какво се крие зад всяко от тях и какви са основните разлики. Не толкова задълбочен анализ, колкото първи стъпки в материята.

Да започнем с това, което е за предпочитане.

Бичи пазар

Какво е бичи пазар

Бичи пазар е налице, когато цените на активите, предлагани на финансовите пазари, се покачват. За да е налице този феномен, техният ръст трябва да достигне определено ниво. Той трябва да се покачи с поне 20% от най-ниската стойност, до която те са паднали преди това. 

Бичи пазар може да има при различни финансови инструменти. Акции, облигации, стоки, крипто и пр. Той може да се задържи за различен период от време, понякога десетилетия. Последното подобно състояние на американския пазар на ценни книжа продължи от 2009, годината след Голямата рецесия, до 2019 г., годината преди глобалната пандемията от Ковид-19.

В подобен период икономиката процъфтява, безработицата е ниска, а инвеститорите са уверени. Te купуват и пазят активите си, защото очакват, че добрата тенденция ще се запази и те ще генерират по-големи печалби.

Какво предизвиква бичи пазар

Както току-що отбелязахме, бичият пазар е свързан със засилване темповете на икономиката. В този етап от нейния цикъл протичат редица положителни процеси.

В подобни условия брутният вътрешен продукт нараства. Същевременно безработицата намалява. Корпоративните печалби се увеличават, също както и доходът на отделните индивиди. С нарастването на възможностите на последните растат и цените на акциите, защото повече хора искат да купуват, а по-малко да продават.

 Държавата също дава своя принос към състоянието на пазара. Стабилна политическа система и добри политики допринасят за неговото развитие.

Мечи пазар

Какво е мечи пазар

Мечият пазар е общо взето обратното на бичия пазар. Това е състояние, при което цените на активите на финансовите пазари падат с поне 20% под най-високата си достигната наскоро стойност за продължителен период от време. И това не е единствената негативна характеристика.

В подобен период икономиката значително отслабва. Брутният вътрешен продукт спада. Много хора губят работата си. Инвеститорите започват да продават активите си, търсейки по-сигурни вложения, за да се предпазят от загуби.

Първият мечи пазар е печално известната Голяма депресия. В по-скорошни времена подобни примери са кризата от 2008 г., както и т.нар. “дот-ком балон” от началото на века. Стига се до подобни състояние средно веднъж на около пет години. В 70% от случаите те водят и до рецесия.

Възможно е конкретен актив, например акция, да губи сериозна част от стойността си. Това не е индикация за цялостното състояние на пазара. Но когато подобна тенденция се демонстрира за индекс, който репрезентира съвкупност от финансови инструменти, или цял един пазар, тогава можем да говорим за мечи пазар.

Какво причинява мечи пазар

Има различни фактори, които водят до това положение. Първият от тях е отслабваща икономика. Тя влече със себе си безработици, по-малък доход и по-ниски печалби за бизнеса.

Вторият е свързан с шокови събития. Ковид пандемията е подобен пример. Войни и геополитически кризи също се причисляват към причинителите на мечи пазар. Пукане на т.нар. “балони” на пазара, както и рязка промяна в стопанството (например преход към онлайн икономика) биха могли да дадат своя принос. 

Лошата фискална политика също се отразява негативно на цените на ценните книжа и останалите инструменти.

За да се стигне до мечи пазар, има и промяна при поведението на фондовата борса. Продавачите стават повече от купувачите. Намаленото търсене сваля още повече цените на активите.

Разлики между мечи и бичи пазар

Вече се очертаха основни разлики между двете състояния на финансовия пазар. Контрастна стойност на активите, състояние на икономиката, възможности на потребителите и поведение на инвеститорите.

Тук ще ги доразгърнем, като кажем няколко думи за още някои различия между бичия и мечия пазар:

  • настроението на инвеститорите;
  • търсене и предлагане;
  • видове инвестиции;
  • извън инвестиционния пазар.

                Нека първо поговорим за това, как се чувстват инвеститорите.

Настроението на инвеститорите

Когато става дума за бичи пазар, една дума се среща често. Оптимизъм. Инвеститорите са настроени позитивно и очакват цените на техните вложения да се покачват още и още. Те “застават на дълги позиции”, т.е. пазят активите си, за да могат да ги продадат на по-изгодна цена и максимална печалба.

Обратното, при мечия пазар настроенията са песимистични. Собствениците на финансови инструменти смятат, че стойностите им ще падат. Затова те бързат да се отърват от тях. Според някои автори, настроенията са дотолкова мрачни, че дори добрите новини биват игнорирани.

Търсене и предлагане

При бичи пазар търсенето на активи е изключително високо. Така предлагането е ограничено и това води до повишаване на техните цени. Ликвидността им е висока и постоянно се вливат нови средства в акции, облигации, недвижими имоти и пр.

Отново, при мечия пазар е точно обратното. Повечето инвеститори продават, което означава, че търсенето е много ниско за разлика от предлагането. Така цената на инвестиционните инструменти пада. Ликвидността спада. Хората не смеят да влагат средства от страх да не изгубят парите си.

Видове инвестиции

Играчите на фондовите пазари са склонни да влагат средствата си в по-високорискови инструменти при бичи пазар. Причината е, че се смята, че те имат по-висок шанс да реализират печалба при тези условия. Акциите са посочвани като един такъв вид инвестиция.

При бичия пазар по-консервативните вложения взимат превес, тъй като приоритет за инвеститорите е да намалят загубите си. Злато и държавни облигации се дават като пример.

Извън инвестиционния пазар

Има разлики, които се простират и отвъд стените на фондовата борса. Те са свързани с инфлацията, поведението на потребителите, лихвените проценти и др.

Когато пазарът върви добре, т.е. е под влиянието на бика, потребителите разполагат с повече средства и харчат повече. Това води до увеличение на инфлацията, тъй като повишеното потребление дава основание на бизнеса да иска по-високи цени, а на работниците - да искат по-високи заплати. Лихвените проценти също се повишават.

Ако мечката доминира, потреблението намалява, тъй като портфейлите на хората не са толкова пълни. Тук също е налице инфлация - при най-базовите стоки като храна и дрехи, тъй като за тях се поддържа непрестанно търсене. Лихвените проценти се намаляват, за да се стимулира икономиката.

Заключение

Бичи и мечи пазар са термини, които често се срещат във финансовите новини. Двете явления са диаметрално противоположни. Първото от тях се изразява в повишаване на стойността на активите, оптимизма, инвестициите. При него икономиката преживява бум. При второто, цените на вложенията падат, хората не очакват положението да се подобри и пазят парите си. Икономиката върви надолу и в определени случаи се стига дори до рецесия.

Но и при двете има нещо общо.

Нито едно от тях не продължава безкрайно. Те са част от икономическия цикъл и си отстъпват взаимно място на определени периоди от време. Имай това предвид, ако решиш да инвестираш и задължително проучи внимателно всички възможности и условия. Препоръчително е да се консултираш и с финансов специалист, преди да предприемеш какъвто и да е ход с парите си, за да не рискуваш сигурността си.

“Кеш кредит” е високотехнологична небанкова финансова институция. Ние предлагаме заеми от 100 до 10 000 лв. с одобрение до шест минути. Най-бързото в България.

 

Picture

Автор: Виктор Емилов

Виктор се интересува от управление на личните финанси и инвестиции от пет години. Пише професионално в областта в последните две от тях. 

Чат с нас

В момента няма активен агент, който да ти отговори.
Пиши ни всеки работен ден от 8:00 до 19:00 часа или изпрати въпроса си във формата тук.

Благодарим ти, че се свърза с нас! С какво можем да сме полезни?