Мярка 60/40 и бизнеса

16 АПРИЛ 2020

Освен в здравеопазването, криза се задава в много други аспекти на ежедневието ни. За да преминем всички ние през този период, правителството взима редица мерки, от които могат да се възползват гражданите, като физически лица или бизнеса в България.  В поредица от новини ще ви информираме, какви са те и каква помощ можете да получите от Държавата.

Ако притежавате бизнес, който е принуден да преустанови дейността си или по друга причина изпитвате затруднения да заплащате възнагражденията на служителите си, а искате да ги запазите, можете да си помогнете, като се възползвате от Мярката 60/40.

В своята същност марката 60/40 бе въведена от Държавата за постигне на няколко основни цели  за да смекчи някои от икономическите последствия от борбата с пандемията COVIR 19, свързани както с бизнеса, така и с хората работещи в засегнатите му сфери. Тези цели са:

 • Да запази заетостта в засегнатите сектори
 • Да осигури пълен размер на заплатите на работниците
 • Да помогне на работодателите с изплащането на задълженията към персонала си

Най-просто казано тази мярка работи по следния начин, от цялата декларирана заплата на едно лице, 60% ще заплати Държавата, а останалите 40% ще заплати работодателя. Възникват обаче някои въпроси около нея. Ето отговорите на някои от най-дискутираните от тях в публичното пространство и как Министерство на труда и социалната политика и Агенцията по заетостта ги решиха:

Ще могат ли всички бизнеси да се възползват от мярката?

Не, от нея ще могат да се възползват само бизнесите, засегнати от мерките предприети от министерски съвет, за преодоляване на кризата. Постановлението изключва следните сфери на заетост:

 • Финансови и застрахователни дейности
 • Образование
 • Хуманно здравеопазване и социална работа
 • Дейности на екстериториални организации и служби
 • Държавно управление
 • Дейности на домакинства като работодатели
 • Селско стопанство

На какви условия трябва да отговаря един бизнес за да се възползва от мярката?

 • Бизнес, чиято дейност е пряко забранена със закона за извънредното положение.
 • Бизнеси, които са засегнати от закона за извънредното положение. За тях обаче е необходимо да се докаже от собствениците на бизнеса, че прихода им е намалял с 20 %. Този процент се смята спрямо същия месец (март) на миналата година(2019) или ако не е съществувал тогава бизнеса, т.е. дейността е започнала след 01.03.2019- процента се смята спрямо януари и февруари месец на 2020г.
 • Бизнес, чието работно време е намалено, независимо дали е в цялото предприятие или само в негово звено.

Кой ще плаща социалните и здравните осигуровки на лицата?

Аналогично и на заплатите , държавата заплаща 60% и от разходите за осигуровки на служителите на бизнесите, които се възползват от мярката. Останалите 40% от осигуровките се поемат от работодателя.

Как се подават документи и в какви срокове?

Ако бизнес отговаря на поне една от посочените условия, може да кандидатства за изплащане на компенсации.

Министерство на труда и социалната политика и  Агенцията по заетостта  изрично молят, документите се подават по електронен път или чрез лицензиран пощенски оператор и само при невъзможност за ползване на тези два начина – чрез посещение в бюрото по труда.

Чат с нас

В момента няма активен агент, който да ти отговори.
Пиши ни всеки работен ден от 8:00 до 19:00 часа или изпрати въпроса си във формата тук.