Мораториум на банковите кредити

10 АПРИЛ 2020

По предложение на Асоциацията на баките в България, Българска Народна Банка, прие частичен мораториум върху кредитите, познат още като „Кредитна ваканция“.

Утвърденият частичен мораториум осигурява възможност за промени в датите на изплащане на части по задълженията на БАНКОВИТЕ кредити, без да се променят параметри им.

Важно е да се отбележи, че кредитната ваканция важи само за банките, тя не се отнася за Небанковите кредитни институции.

Банковите задължения, които могат да бъдат разсрочвани са такива до 6 месеца, които изтичат до 31.12.2020г. За да се разсрочи банков кредит той трябва да е редовно обслужван и да не бъде просрочван повече от 90 дни, към дата 01 Март 2020г.

Клиентите трябва да заявят изрично пред обслужващата ги банка, че желаят да се възползват от мярката, като може да изберат един от следните начини на облекчение на кредита си:

  • отсрочване на главница и лихва до 6 месеца
  • отсрочване на главница до 6 месеца

Запазването на добра кредитна история, чрез навременни плащания е от изключително важно значение за Вашите бъдещи възможности за по - добро и по - бързо финансиране.

Чат с нас

В момента няма активен агент, който да ти отговори.
Пиши ни всеки работен ден от 8:00 до 19:00 часа или изпрати въпроса си във формата тук.