ПЕТ ФИНТЕХ ИНОВАЦИИ ОТ 2021 - първа част

03 ФЕВРУАРИ 2022

Освен за обещания за промяна, новата година често е и повод за равносметки – какъв път е изминат до момента и какво още предстои. И въпреки, че в новините преобладават теми като корона вируса или инфлацията и цените на тока, освен тях в света се случват още доста неща. Една от областите, в които си струва човек да се вгледа, са финтех иновациите – не само защото превръщат в реалност научно-фантастичната представа за бъдещето, а и защото често радикално променят живота ни на съвсем битово ниво (биометричната идентификация, алтернативните методи за разплащане и необанките са само малка част от примерите за финтех иновации, настанили се трайно в ежедневието ни). Затова – какви иновативни продукти и услуги изпъкнаха във финтех сектора през изминалата година?

Fast: Пазаруването в интернет – лесно и достъпно за всички

Не всички се оказаха губещи от затварянията заради корона вируса – някои бизнеси удвоиха и утроиха резултатите си. Не става въпрос само за производителите на лекарства, тестове и ваксини, но и за куриерските фирми, компаниите за търговия със стоки и услуги по интернет и въобще всички, които имат нещо, което наподобява интернет магазин. Просто в продължение на дълги периоди от време – т.нар. локдауни – това беше единственият начин да се купят определени стоки. Въпреки това, обаче, данните сочат, че 70% от започнатите поръчки биват изоставяни във фазата на приключването им – въвеждането на данни за доставка, за плащане и т.н. 21% от отказалите се го правят защото цялата тази работа с поръчването им изглежда твърде сложна и дълга, а други 17% имат притеснения във връзка със сигурността и защитата на данните, които попълват. Извън интернет това би означавало 7 от всеки 10 посетителя на супермаркет да зарязват пълната си с продукти количка някъде преди касите и да си излизат от магазина. Разходите за връщане на стоката по места биха били нищожни в сравнение с пропуснатите ползи – все пак това са хора, отделили време и услилия да изберат нужните им артикули, т.е. готови да купят и въпреки това отказали се в последния момент.

Ситуацията е също толкова дразнеща и за потребителите – насред безкрайните възможности за избор в интернет те най-сетне са си избрали нещо и а-ха да го поръчат и започва една дълга поредица от регистрации (Нямате профил? Кликнете тук, Не, тази парола не е достатъчно сложна, Сега си проверете мейла и кликнете върху линка там, Да, и тайни въпроси въведете), попълване на адреси (А фактурата на кой адрес? А доставката къде точно?), детайли за плащане (Не, това не е CVV кода, опитайте с други цифри, Не, такава карта не приемаме) и какви ли не още данни. И всичко това само защото човек си е харесал тениска с надпис от реклама, която му се е появила, докато е четял вестникарска статия, например. А ако все пак премине през целия този процес, получи си стоката и е доволен, за повторна поръчка започва сериозо търсене на паролата, която вероятно е била гневен изблик след няколко неуспешни опита за покриване на изискванията за дължина и сложност.

Fast.co е американска финтех компания, създадена от серийния предприемач Дом Холанд, която се опитва да реши именно този проблем – завършването на поръчките в интернет. И решението е впечатляващо – платформата Fast, която позволява завършване на поръчка, без да е необходимо да се посещава сайта на търговеца. На практика това означава, че човек може да купи каквото и да е директно от рекламата, от блог статия, от получен мейл или от резултати в търсачка. Начинът е прост – в самото описание на продукта се добавя бутон Fast Checkout, който директно поръчва стоката. За да работи, разбира се, е необходимо купувачът да е регистриран във Fast. Разликата със стандартните регистрации, обаче, е че става само с въвеждане на валиден мейл, на който незабавно се получава шестцифрен код за активация и това е всичко. Не е необходимо да се помнят пароли или потребителски имена. След като веднъж човек е влязъл от едно устройство, не е необходими нов вход, за да се ползва платформата за следваща поръчка след време – влизането става автоматично. Информацията, която еднократно се въвежда, е адрес за доставка и номер на банкова карта. След това – независимо от къде и какво се пазарува – покупката става само като се натисне бутона Fast Checkout в описанието на стоката. И понеже е възможно да стане грешка (изглежда твърде лесно), човек разполага с пет минути, в които може да редактира или да откаже поръчката си (след изтичането им, плащането се осъществява и стоката се изпраща).

Голямата полза за продавачите от платформата е, че намалява количеството изгубени клиенти, за докарването на които до сайта или интернет магазина, вероятно вече са платени немалко пари. Ползата за потребителите е ясна – пазаруването става по-лесно отколкото купуването на зеленчуци от кварталния пазар. Това е от съществено значение най-вече за две групи потребители – съвсем младите, които изискват скорост и адекватно потребителско преживяване и за възрастните, които тепърва се сблъскват с интернет търговията и всяка поръчка предполага дълги и обяснителни телефонни разговори с деца или внуци. Уловката във всичко това е, че се стимулират твърде силно спонтанните покупки. Традиционният процес по завършване на поръчка предполага известно осмисляне и преценка наистина ли човек има нужда точно от тези неща и може ли да си ги позволи. При бързите поръчки тази междинна фаза липсва и доста преди края месеца – без добри нива на самоконтрол на компулсивното харчене – човек може да се окаже със съвсем празна банкова сметка.

Ползването на платформата е безплатно за купувачите, а продавачите плащат между 1,4% и 2,9% от стойността на всяка поръчка, както и фиксирана добавка от около 0,25 евро отново за всяка поръчка (при големи обеми цените се договарят допълнително). Към момента платформата работи в САЩ, Канада, Великобритания и голяма част от Европа. България, за съжаление, все още не е включена, но вероятно навлизането и тук предстои.

Tally: дълговете се погасяват (почти) сами

Обединяването на кредити е добре позната техника за справяне със ситуации на свръхзадлъжнялост. При нея обичайно нов кредитор погасява дължимото към много други заемодатели (част от тези дългове – особено по-новите – са при доста неизгодни условия) и платената сума се оформя като нов заем. По този начин се оптимизират лихвените плащания (обикновено оскъпяването на новия заем е по-приемливо от общото оскъпяване на старите), както и дължимата сума се намалява заради преизчисляването при предсрочно погасяване. Най-често този подход се прилага за заеми от небанкови финансови институции, както и при стоки на изплащане. Tally – приложение, разработено отново от американска компания – се фокусира върху кредитните карти. Изборът на кредитен продукт не е изненада – сумите, дължими по кредитни карти в САЩ през 2021 г. възлизат на 804 млрд. долара, като средният дълг на картодържател е около 7 хил. долара при лихва, движеща се между 17% и 24% (още актуални статистики могат да бъдат намерени тук). Нивото на просрочията по креднити карти е исторически ниско, но обяснението е, че за постигането му се плаща значителна социална цена – голяма част от домакинствата на ръба на възможностите си плащат суми, които могат да бъдат намалени при внимателно и разумно погасяване на задълженията.

Именно за да не се налага на средностатистическият картодържател да защитава научна степен по икономика, за да е в състояние да се справи с кредитните си карти, Tally се заема с тази задача – да плаща кредитните карти до пълното им погасяване по най-изгодния за конкретния човек начин. Методът, по който работи всичко това, доста се доближава до идеята за обединяване на заеми. В приложението Tally картодържателят въвежда данните на картите, които би искал да погаси и след това кандидатства за (и в оптималния случай получава) нисколихвена (в сравнение с оскъпяването на картите) кредитна линия. Факторите, които се вземат под внимание при оценката са кредитния рейтинг (не би трябвало да бъде по-нисък от 580), редовността на плащанията до момента по кредитните карти и по други заеми, както и навиците при харчене. Ако оценката е положителна, тогава картодържателят получава кредитна линия при лихвени нива между 7,9% и 19,9%, като конкретната лихва зависи от надеждността му като кредитополучател. В зависимост от условията по кредитните карти и избраната стратегия за изчистване на дълговете, всеки месец от тази кредитна линия се правят автоматични плащания, които са така изчислени като суми и моменти на погасяване, че да бъдат максимално изгодни. Разбира се, в края на всеки месец трябва да се погаси дължимото по кредтината линия, но става въпрос за едно-единствено плащане, а не за следене на цял календар.

Стратегиите за плащане, между които може да се избира са Снежна топка (цели се пълно погасяване на картата с най-малък дължим остатък, след нея следващия по размер и т.н.) и Лавина (погасяват се приоритетно картите с най-висока или неизгодна лихва, без оглед на дължимите суми), като в приложението могат да се задават и персонализирани цели – на коя дата човек би искал да няма вече никакви задължения по кредитните си карти, например. Приложението е достатъчно умно, че да взема предвид и персонални промоционални условия по кредитните карти и да се съобразява с момента на изтичането им. От самата компания твърдят, че при ползване на приложението в продължение на пет години ще бъдат спестени около 4 200 долара само от лихви.

Допълнителна услуга за потребителите с кредитна линия е Защитата от такси за забава. При нея, в случай, че човек е избрал да прави пащанията си ръчно, апликацията напомня за падежиращата вноска и ако до два дни не се въведе ръчно плащане, дължимото все пак се погасява, дори и кредитната линия да е напълно изчерпана.

Ако човек не бъде одобрен за кредитна линия (могат да се намерят истории за отказана линия на картодържатели с кредитен рейтинг над 660), то тогава приложението може да се ползва за напомняне за предстоящи плащания, както и за финансови съвети (от Tally поддържат блог с текстове на финансова тематика).

Забележителното в този продукт е, че е един от малкото, фокусиран върху дълговете и справянето със свръхзадлъжнялостта, както и че успява да приложи по необичаен начин много стар подход за оптимизиране на дългове, а именно обединението на заеми. Няма данни за целевата група потребители на приложението, но предвид изключително интуитивните и разработени в съответствие с най-добрите практики на дизайна на потребителското преживяване сайт и апликация, доста вероятно е във фокуса му да попадат поколението Z и милениумите. Именно тях човек много трудно може да си представи да обикалят офисите на традиционните финансови институции и да събират оферти за консолидиране на задълженията. Не е за пренебрегване и лекотата, която апликацията предлага при управлението на собствените задължения.

Недостатъците на Tally са няколко. На първо място апликацията не пречи на допълнителното задлъжняване – кредитните карти продължават да са си валидни и на една ръка разстояние и при липса на финансова дисциплина може да се окаже, че към съществуващите дългове е добавена и чисто нова кредитна линия за плащане. Самата апликация – в зависимост от структурата на дълговия портфейл – може да се окаже малко сложна за ползване за неподготвени потребители. Пример за случай, който трябва да се вземе на ръчно управление е кредитна карта с лихва, по-ниска от лихвата на кредитната линия – плащанията по нея няма смисъл въобще да минават през Tally, защото тогава човек ще губи пари. И, разбира се, обвързването на ползването на пълната функционалност с нивата на кредитния рейтинг – целева група на приложението са хора с финансови затруднения, а именно те обичайно нямат особено висока кредитна оценка.

Апликацията е платена – съществуат различни абонаментни планове, но средната цена е около 300 долара годишно. Като предимство от компанията изтъкват, че сумата не се плаща от джоба, а се удържа автоматично от кредитната линия, но на практика това не е истински плюс – при подобно удържане, тя отново е дължима, но с лихва за периода на ползване. Налична е както за Android, така и за iOS, като към момента работи само в САЩ.

 

Picture

Автор: Траяна Вукадинова

Траяна е икономист и предприемач, занимаващ се повече от 15 години с организационно консултиране и обучения в областта на финансите.

Чат с нас

В момента няма активен агент, който да ти отговори.
Пиши ни всеки работен ден от 8:00 до 19:00 часа или изпрати въпроса си във формата тук.

Благодарим ти, че се свърза с нас! С какво можем да сме полезни?