Помощ за стартиращи и микро предприятия след 13.03.2020г.

29 АПРИЛ 2020

Министерски съвет полага усилия за да спаси максимален брой предприятия. Не за всички фирми може да работи мярката 60/40, за тези от тях, които влизат в графата стартиращи и микро предприятия и са от силно засегнатите, но все пак не е било необходимо да прекратят дейността си, се предприемат допълнителни финансови решения.

Предвиждат се кредити с минимално оскъпяване на суми до 48 800 лв, които да бъдат влагани, като оборотни средства. Това е собствена програма на Българска банка за развитие (ББР), която ще се извършва от дъщерното и дружество- Микрофинансиращата институция „ДЖОБС“.

Параметри на кредита:

 • Сума – до 48 800 лв/ 24 950 EUR
 • Валута – BGN/ EUR
 • Годишен лихвен процент – до 10%

Какъв вид обезпечения е необходимо да предоставите:

 • Запис на заповед
 • Съдлъжничество
 • Гаранция от “Програмата на ЕС за заетост и социални иновации – EaSi”

Може да се възползвате от тези условия на кредитиране ако сте:

 • юридически лица
 • земеделски производители – физически лица,регистрирани като земеделски производители
 • еднолични търговци
 • кооперации, обработващи земеделска земя (собствена или под аренда)

На какво трябва да отговарят предприятията за да им бъдат разгледани документите:

 • Действащи и стартиращи фирми в България, изпитващи недостиг на оборотни средства поради форсмажорни обстоятелства, свързани с икономическата криза, породена от пандемията COVID19
 • Добра кредитна история на кредитоискателя и свързаните лица
 • Липса на публични задължения (към държавния бюджет, НОИ и др.)
 • Липса на заведени изпълнителни дела срещу кредитоискателя и съдлъжниците

За повече информация може да се обърнете към сайта на ББР и дъщерното ѝ дружество Микрофинансираща институция Джобс

Чат с нас

В момента няма активен агент, който да ти отговори.
Пиши ни всеки работен ден от 8:00 до 19:00 часа или изпрати въпроса си във формата тук.