Преимуществата от кредит на месечни вноски

03 ФЕВРУАРИ 2023

На пазара на кредити има не само голям избор от компании, които предлагат финансиране, но и от инструменти. В тази статия на “Кеш кредит” ще разгледаме предимствата на един от тях - кредита на месечни вноски.

Този тип заем се предоставя от всички кредитодатели - банки и небанкови финансови институции. Той дава възможност бързо да се сдобиеш с цялата ти нужна сума, но пък да я върнеш по удобен начин - раздробена на малки части в продължителен период от време.

Ето малко по-подробна информация за това, какво точно представлява.

Какво е кредит на месечни вноски

Кредитът на месечни вноски е вид заем, при който заетата сума се връща на периодични погасителни вноски. Или иначе казано при него получаваш наведнъж парите, за които си получил одобрение, но ги връщаш малко по малко в продължение на период от няколко месеца до няколко години.

Това го различава от кредита до заплата, при който главницата се връща наведнъж. А също и от кредитната линия, при която средствата не се отпускат на един път.

Кредитът на месечни вноски дава възможност на лица с по-ниски доходи да получат достъп до парите, които са им необходими, тъй като разсроченото плащане се понася по-леко от бюджета. Така ограничените финансови възможности не са непреодолима граница за покриване на нуждите и желанията.

Видове кредити на месечни вноски

Кредитите на месечни вноски покриват широк спектър от заеми. Сред тях са потребителските кредити, бързите кредити, студентските кредити и дори ипотечните. Обединяващото при различните инструменти е, че при всеки един от тях главницата се връща на малки суми, разпределени в ежемесечни плащания за дълъг период от време.

Какви са преимуществата на кредит на месечни вноски

В сравнение с другите видове заеми кредитът на месечни вноски ти носи повече спокойствие и възможност за балансиране на разходите. А това се дължи на следните предимства:

  • получаваш голяма сума наведнъж;
  • бюджетът ти не се натоварва;
  • планираш дългосрочно;
  • имаш средства за други нужди;
  • стресът е по-малко;
  • имаш гъвкавост;
  • помагаш на кредитната си история.

 Хайде първо да отговорим на въпроса защо е добре, че получаваш голяма сума наведнъж.

Получаваш голяма сума наведнъж

С кредита на месечни вноски получаваш бързо одобрение за голяма сума. В “Кеш кредит” например казваме “Да” за шест минути. След като минеш успешно процедурата по кандидатстване за заем, получаваш парите накуп.

Това означава, че бързо можеш да покриеш висок разход. Възможните приложения на заем с месечни вноски се простират от спешно пътуване през покупка на електротехника или автомобил чак до плащане цената на апартамент.

            Така се избягва мъчителното, а понякога и фатално, бавно събиране на парите. Няма нужда да се чудиш как ще се сдобиеш с левовете в определен период или да отлагаш извършването на разхода, за който ти трябват.

И още по-хубавото е, че получаваш сумата бързо, но я връщаш бавно. Това е второто преимущество на кредитите на месечни вноски.

Бюджетът ти не се натоварва

Няма нужда да връщаш цялата сума наведнъж. Можеш да избереш онзи план за погасяване на заема, който ще бъде най-добър за теб спрямо възможностите ти. Всъщност - колкото по-бавно я връщаш, толкова по-малки са месечните ти вноски.

По този начин бюджетът ти остава по-балансиран, като не се натоварва с грандиозен разход. Няма нужда да правиш големи лишения. Ще бъдеш по-спокоен, че ще върнеш взетата сума по-лесно. Няма да жертваш сигурността си само за да изплатиш кредита си.

Планираш дългосрочно

При кредита на месечни вноски ще знаеш предварително какви суми ще трябва да плащаш и за какъв период. Те са фиксирани и остават непроменени за част от или за целия срок на договора.

Тази информация ще ти позволи да планираш бюджета си за дълго време напред. Да предвидиш в него парите, които ще трябва да превеждаш на всеки 30 дни на своя кредитодател и как те ще се комбинират с останалите ти разходи - ежемесечни (консумативи, наем, транспорт) и еднократни (почивка, абитуриентски бал и пр.). 

В допълнение към това ще имаш възможност да начертаеш дългосрочна стратегия за това, как ще се сдобиеш с нужните за връщането на заема средства. Към каква заплата да се стремиш, дали да увеличиш размера на ежемесечните си спестявания и др.

Имаш средства за други нужди

Тъй като с кредита на месечни вноски плащаш по-малки суми за фиксиран период от време, това означава, че връщането на заема не обсебва бюджета ти. Ще можеш да отделиш средства и за други важни за теб разходи. Те може да са спестявания, или както казахме по-горе почивка, голямо житейско събитие или пък по-сериозна покупка.

Стресът е по-малко

Това, че връщаш сумата по кредита на регулярни вноски, има още едно преимущество. И то е, че така по-спокойно можеш да се сдобиеш с необходимите за целта пари. С по-малко напрежение и по-малко стрес.

Ако трябва да заплатиш наведнъж висока цена за даден продукт или услуга, това предизвиква редица негативни усещания. От тревогата как ще се сдобиеш с парите до страха от последствията, ако не успееш да го направиш. Тези усещания на свой ред дават отражение върху физическото и психическото ти здраве. Възможно е да предизвикат нарушен сън, главоболие и дори да доведат до депресия.

По-малките месечни вноски обаче се събират по-лесно и това сериозно редуцира негативното преживяване и последствия върху теб.

Имаш гъвкавост

Да, както неколкократно казахме, дългият период на връщане на заема има редица предимства. Но ако предпочиташ, не си длъжен да се съобразиш с него. Можеш да изплатиш взетия кредит предсрочно. Така ще се освободиш по-рано от задължението си и ще можеш да пренасочиш средствата за него към други разходи. Преди да го сториш, провери какви са условията за това обаче. Може да не е най-изгодният вариант.

Помагаш на кредитната си история

Ако не върнеш кредита си навреме, това би имало неприятни последици.

Те се простират от това, че ще дължиш обезщетение на кредитодателя до загуба на привилегии като отстъпки при нови кандидатствания или пропускане на възможността да получиш награда за това, че си коректен платец.

Неплащането има и още по-негативен резултат.

Нередовното или ненавременно плащане води до влошаване на твоята кредитна история. Това се отразява в данните, съхранявани в Централния кредитен регистър (ЦКР) към Българската народна банка (БНБ). С тях се консултира всяка компания, която отпуска заеми, преди да даде одобрение. Ако там е посочено, че си лош кредитополучател, има голяма вероятност да ти бъде отказан нов кредит в бъдеще.

Но при връщането на месечни вноски тази възможност е минимализирана.

При този вид заем трябва да връщаш по-малки суми, и то на предварително известни дати, зададени от ясен и фиксиран погасителен план. Това означава, че можеш да събереш парите много по-лесно. Първо, защото не се изисква да платиш цялата главница наведнъж и второ, защото знаеш колко време ще имаш за това. Това ти позволява по-добре да си направиш стратегия как ще се снабдиш с тях. 

Заключение

Кредитът на месечни вноски е полезен вид заем, при който получаваш накуп цялата сума, която ти е нужна, но пък я връщаш на малки вноски в определен период от време.

Тази негова същност има редица предимства. Сред тях са възможността да планираш спокойно изплащането на заетите средства, да отделяш повече пари за спестявания и други разходи. Тази схема за връщане ти помага да поддържаш положителна кредитна история и така имаш добри шансове да получиш кредит и в бъдеще.

Ако решиш да се възползваш от кредит на месечни вноски, се увери, че ще разгледаш предложенията на “Кеш Кредит”. Ние ти предлагаме заеми от 100 до 10 000 лв. с одобрение за само шест минути. Най-бързото в България. 

Picture

Автор: Виктор Емилов

Виктор се интересува от управление на личните финанси и инвестиции от пет години. Пише професионално в областта в последните две от тях. Повече за автора прочетете тук

Чат с нас

В момента няма активен агент, който да ти отговори.
Пиши ни всеки работен ден от 8:00 до 19:00 часа или изпрати въпроса си във формата тук.

Благодарим ти, че се свърза с нас! С какво можем да сме полезни?