Проверка на кредитни задължения 

02 МАЙ 2017

Имате кредитни задължения? А наясно ли сте с начините им за проверка?

Получаването на справка относно текущата Ви кредитна задлъжнялост се извършва много лесно и бързо посредством проверка в Централния кредитен регистър. Именно чрез него можете да проверите дали фигурирате в системата като за целта е необходимо да подадете документ „Искане за справка за кредитна задлъжнялост“.
Документът се подава персонално или в случай, че нямате възможност да го заявите лично, тогава можете да упълномощите друго лице с предварително нотариално заверено пълномощно заявление. Имайте предвид, че документът за проверка на кредитните задължения може да се издаде и от съответната банкова институция.
Българска Народна Банка в това отношение също може да издаде изисквания от Вас документ за справка в Централния кредитен регистър. За да се задейства самата процедура по издаване на необходимия документ за справка на кредитната задлъжнялост е необходимо наличие на нормативно основание за извършване на този вид услуга.
Физическите и юридическите лица трябва да притежават писмено заявление, с което да поискат извършване на услугата от Българска Народна Банка. С предоставения документ лицето може да получи нужната информация, касаеща кредитната си задлъжнялост към настоящия момент, заедно с други евентуални задължения към банкови и небанкови институции, дружества за електронни пари и така нататък.

Какви документи за необходими за справка в ЦКР?

При проверка на кредитните задължения физическите лица предоставят задължителен набор от документи, както следва: заявление по образец (подава се индивидуално от лицето или от друго упълномощено лице), документ, удостоверяващ самоличността, изрично нотариално заверено пълномощно (при подаване от трето лице),подпис на заявител при подаване на документа по пощата, заверка на заявление от нотариус с легализиран превод на български при изпращане до точка извън пределите на страната, документ за платена такса и посочване на лични данни по документа за самоличност (с ЕГН или личен номер) за чуждестранни физически лица.

Бързите кредити

Независимо от вида кредит, който сте изтеглили в случай на спешна необходимост, имайте предвид, че не са малко и онези небанкови финансови институции, които ще Ви предложат „временно решение“, което впоследствие може дори да се окаже „постоянно задължение“.
Ето защо е важно да внимавате с „бързите финансови алтернативи“, които могат да се появят на хоризонта. Тук е моментът и да наблегнем на факта, че при нас ще получите най-изгодното финансово решение със скоростно одобрение, отнемащо не повече от 6 минути.
И всичко това се случва без така наречения „дребен шрифт“, без допълнителни скрити такси и плащания. Нещо повече, смело можем да потвърдим липсата на друго подобно бизнес присъстие на пазара, при което да няма разлика между офертираното и потърсеното.

 

Чат с нас

В момента няма активен агент, който да ти отговори.
Пиши ни всеки работен ден от 8:00 до 19:00 часа или изпрати въпроса си във формата тук.