УСТОЙЧИВОТО БЪДЕЩЕ - ВЪЗМОЖНОСТ ИЛИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО ЗА БИЗНЕСА? - 3

25 ЮЛИ 2022

Бизнеса и бъдещето – възможност или предизвикателство

Верният отговор всъщност е неизбежност. Независимо дали човек избира науката и данните или предпочита конспиративните теории, че промени в климата и въобще проблеми с природата не съществуват, неоспорим факт е политическата и обществена воля природата да бъде възстановена и запазена. Със сигурност бизнесите, разчитащи в момента на експанзивна експлоатация на природни ресурси ще трябва да се променят – да се откажат от унищожението и замърсяването, но пък целият този зелен преход от друга страна би дал възможност за поява и растеж на много непознати до момента бизнес модели като кръговата икономика, споделеното потребление и всички зелени идеи, които тепърва ще се появят на бял свят.

Според целите на ЕС до 2030 г. вредните емисии на леките автомобили трябва да намалеят с 55%, а тези на лекотоварните – с 50%. На практика това означава от една страна разрастване на пазара на коли с нулеви и ниски вредни емисии, а от друга – поява на алтернативни форми на транспорт, особено в градовете. Ако някой преди 20 години се беше опитал да каже, че хора с костюми ще се предвижват из града на електрически тротинетки под наем, вероятно биха му се изсмяли. Но днес това е бизнес за милиони, набиращ популярност не само в големите градове. Следващото зелено транспортно средство вероятно точно сега се разработва и тества в нечий гараж.

В изпълнение на целта за енергийна ефективност само в Европа до края на 2030 г. се очаква да бъдат санирани над 335 млн. сгради. Санирането има печална корупционна слава в България, но при справяне с корупцията, в следващите осем години в ЕС се очаква да се открият над 160 хил. нови „зелени“ работни места само в строителния сектор. България също е част от това изчисление. По отношение на сградите в ход са още няколко европейски инициативи – саниране на поне 3% от разгънатата застроена площ на всички обществени сгради ежегодно, определяне на референтен показател от 49 % за възобновяемите източници в сградите до 2030 г. и увеличаване на използването на възобновяема енергия за отопление и охлаждане с 1,1 процентен пункт на година до 2030 г. Всичко това, разбира се, струва пари и за такива дейности е предвидено финансиране от над 7 млрд. евро за период от седем години.

Друга цел на ЕС е до 2030 г. 40% от енергията да се произвежда от възобновяеми източници, като се очаква данъчните системи в отделните държави да подкрепят тази цел (най-вече в областта на отоплението и транспорта). Облекчаването на режима за инсталиране и ползване на фотоволтаични системи с мощност до 5 мегавата в България от края на пролетта тази година определено е стъпка в тази посока, като се планират и специани облекчения за бизнеса, ползващ соларна енергия.

Едно от бързите и евтини решения за поглъщане на въглерода (другата страна на уравнението с въглеродната неутралност) е възстановяване на природата и биоразнообразието. Затова инициативите на ЕС са в посока  възстановяване на горите, почвите, влажните зони и торфищата в Европа в комбинация с въвеждане на строги критерии за избягване на неустойчивия дърводобив и за защита на местообитанията с висока стойност за биологичното разнообразие.

В настоящия момент целите са поставени – чист въздух, чиста вода, здрави почви, биоразнообразие, енергийно ефективни сгради, здравословна храна на достъпни цени, достъпен обществен транспорт, чиста енергия, трайни продукти, които могат да се ремонтират и използват повторно, развиване на умения, необходими за зеления преход – но начинът, по който ще бъдат постигнати не е начертан предварително. Именно това дава уникална възможност на предприемчивите да реализират собствените си идеи и да допринесат на практика за съхраняването и възстановяването на околната среда. В този смисъл съществуващи и новосъздадени бизнеси от целия спектър – от енергетика и промишленост през селско стопанство до финанси и иновации – могат да се превърнат в следващите еднорози на зеления преход. А това е възможност, която си струва да бъде оползотворена.  

 

Picture

Автор: Траяна Вукадинова

Траяна е икономист и предприемач, занимаващ се повече от 15 години с организационно консултиране и обучения в областта на финансите.

Чат с нас

В момента няма активен агент, който да ти отговори.
Пиши ни всеки работен ден от 8:00 до 19:00 часа или изпрати въпроса си във формата тук.

Благодарим ти, че се свърза с нас! С какво можем да сме полезни?