Всичко за кредитите, данъците и данъчните облекчения

06 ФЕВРУАРИ 2018

Кредит е дума, която в последните години доби допълнително количество тежест.

Понякога тя е положителна, понякога се създава и негативно мнение към тази специфична финансова услуга. На практика всеки човек би могъл да се възползва от различен тип подобни парични помощи, като след това да върне постепенно дълга си на съответната институция. Така този продукт се превърна в основен начин за решаване на малки или по-сериозни финансови проблеми.

С изтеглянето на подобен заем обаче, трябва да бъдете наясно и с други малки и по-големи подробности, касаещи декларирането на съответните средства.

Трябва ли да декларирате кредита си пред НАП

Според последните законови наредби, всяко физическо лице, което е получило или предоставило заем по-висок от 10 000 лв е длъжно да го опише в данъчната си декларация за съответната година. Според правилата обаче, не е нужно да бъдат регистрирани банково отпуснатите суми.

За целта се попълват предоставяни от Агенцията подоходни декларации, които изискват съответната информация и са част от редовните документи, които трябва да се попълват.

В изчислението на получени или дадени заеми от физически лица, могат да бъдат считани и непогасени суми, които са регистрирани през предходните 5 години, в случай че общата им стойност надвишава 40 000 лв.

Съществува разлика между паричен заем и банков кредит

Важно е да се знае как юридически се различават двата термина и как се гледа на тях в логическо отношение. Именно това има значение и пред НАП.

Паричен заем

  • При него парите са съществували, преди подписването на договора между физическите лица;
  • Съответната сума е била собственост на дадено лице, след което е станала нечия друга;
  • Изисква се тяхното връщане в същия размер, в който са били предоставени.

Банков кредит

  • В този случай, паричната сума на практика не съществува, преди да бъде подписан договорът и реално отпусната на съответното лице, което е кандидатствало за нея;
  • На практика този процес не означава, че се прехвърля някакъв вид собственост, тъй като както уточнихме сумата не е съществувала, преди подписването на договора;
  • Тук е налична и лихвата, която банковото учреждение изисква. Също така по закон сума трябва да бъде потвърдена във вид и на писмена форма.

Често на дневен ред излиза и въпросът дали можете да получите данъчно облекчение при наличие на заем от банка.

Има варианти, при които можете да използвате известни облекчения на годишните си задължения към НАП. Такава ситуация е например, вариантът, при който сте младо семейство. Тогава имате това право на подобна услуга и особено ако имате ипотечен кредит на ваше име. Можете да използвате олекотяването на дължимата за годината сума с подаването на годишната си данъчна декларация.

За целта обаче, трябва да отговаряте на няколко важни условия

  • Налага се да имате сключен държавен брак;
  • Поне единият от съпрузите трябва да има навършени 35 години към датата на сключване на договора за ипотечен заем;
  • Ипотекираното жилище трябва да е единственото такова за семейството през съответната данъчна година. Трябва да е ясно, че когато размерът на ипотеката е по-голям от 100 000 лв, данъчното облекчение може да се използва за направени през годината лихвени плащания по първите 100 000 лв от главницата;
  • Към съответната данъчна декларация трябва да бъде приложен специален документ, който е издаден от банката. В него трябва да бъде удостоверен размерът на направените през годината плащания по лихвите. Също така трябва да има и документ, доказващ, че другият съпруг не използва данъчни облекчения.

Ние от Cash credit сме напълно наясно, че понякога финансовата тематика е твърде сложна, за да бъде разбрана на нужното практично ниво. Ето защо при нас, освен и заеми, можете да получите също качествена и полезна информация, която да ви бъде в помощ винаги, когато имате нужда от нея.

Чат с нас

В момента няма активен агент, който да ти отговори.
Пиши ни всеки работен ден от 8:00 до 19:00 часа или изпрати въпроса си във формата тук.

Благодарим ти, че се свърза с нас! С какво можем да сме полезни?