Защо ви отказват отпускане на бърз заем

1 ОКТОМВРИ 2018

Колкото и да не ни се иска, понякога всички ние изпитваме нужда от финансова помощ. Обикновено, при по-малки суми, хората все по-често прибягват до небанковите финансови институции, където процедурата е доста по-облекчена.

Най-често, банките извършват задълбочена оценка и анализ на кандидатите, анализирайки в детайли тяхната кредитоспособност. Това е и една от причините, които карат доста хора да се насочват към специализираните компании в сектора.

При тях кредитната история не е толкова важна. За един от лидерите в бранша, например Кеш Кредит, от основно значение е разполагаемия доход и наличието на постоянен трудов договор.

При искане на кредит от тях, отговорът зависи дали имате работа и какво е вашето ниво на задлъжнялост към момента, тоест ще можете ли с наличния доход да погасите задълженията си към тях.

Те ще ви откажат почти сигурно ако е имало предишни проблеми с просрочване към тях, като в подобна ситуация можете да очаквате отрицателен отговор.

Кога ви отказват кредит

Обикновено при искане за финансиране банките провеждат доста обстоен анализ на кандидата, който стои срещу тях. Не така стоят нещата обаче, когато преговаряте за парична помощ с някоя специализирана компания.

При кандидатстване за заем от някоя такава, обикновено отговорът е положителен, още повече, че при настоящата конкуренция, ако ви откажат от една фирма, много лесно можете да намерите това, което търсите в друга.

И все пак, понякога отговорът наистина е не, а когато това се случи, човек първо трябва да помисли дали отказът не се дължи на някоя от следните опорни точки, и ако да - как може да поправи това, преди да кандидатства наново.


1. Лоша кредитна история


Лошата история в архивите на ЦКР обикновено е напълно достатъчно основание, за да получите отказ, ако срещу вас стои банкова институция. Ако обаче поискате заем от фирма, тогава това не е от особено голямо значение.

Всъщност, в подобен случай единственото, което е от значение, е дали сте платежоспособни към момента и дали ще можете да посрещнете своите задължения.

Повечето компании или няма да се поинтересуват от вашата история, или ако го направят, това е за да преценят при какви условия да ви финансират.
Обикновено, лошата история се отразява на лихвения процент, който ще получите, както и сумата, която евентуално ще ви бъде отпусната.


2. Липса на гарант


Колкото и да не ви се вярва, значението на гаранта намалява много сериозно. Нещата са стигнали до там, че повечето компании от небанковия сектор изобщо не изискват такъв в своите условия.

В повечето случаи единственият гарант за своята платежоспособност сте самите вие с договора, който имате със своя работодател. Това в наши дни се практикува почти изцяло и единствено при банките, и то само в някои случаи.

3. Недостатъчна или никаква регламентирана доходност


Проблем при кандидатстване за бърз заем може да се окаже липсата на работа и постоянен трудов договор. Това почти сигурно ще рефлектира в отказ от страна на фирмата.

Счита се, че това е най-важното условие, за да се получи одобрение, и истината е, че много трудно можете да намерите сериозна компания, която да ви финансира, ако не отговаряте на това условие.

За разлика от липсата на постоянни трудови правоотношения, ниските доходи могат да са в основата на получения отказ в сравнително малка част от случаите.

Обикновено, в подобна ситуация могат да ви откажат единствено ако сумата, за която кандидатствате, е несъизмерима с доходите ви.

Чат с нас

В момента няма активен агент, който да ти отговори.
Пиши ни всеки работен ден от 8:00 до 19:00 часа или изпрати въпроса си във формата тук.

Благодарим ти, че се свърза с нас! С какво можем да сме полезни?