Кеш Кредит не е оперирало като дружество за електронни пари

25 ЯНУАРИ 2016

Становище на „Кеш Кредит“ относно разпространената информация за наложена от БНБ имуществена санкция

25 януари 2016 г., София. Във връзка с разпространената в медиите информация относно наложената на „Кеш Кредит“ ЕАД имуществена санкция и отказа на БНБ да й издаде лиценз за извършване на дейност като дружество за електронни пари, бихме искали да заявим следното:

1. „Кеш Кредит“ ЕАД не е извършвало дейност като дружество за електронни пари, нито е издавало предплатени карти. Наложена е имуществена санкция за дейност, каквато дружеството не е извършвало, и „Кеш Кредит“ ЕАД е инициирало съдебно производство за отмяната ѝ като незаконообразна.

Всички предплатени карти “Cash Card” са издадени от лицензирано дружество – банка, по предвидения от закона ред и по начина, по който това се осъществява и от други участници във финансовия сектор. Всички карти, които се намират в наши клиенти, ще могат да се използват и в бъдеще.

2. Към настоящия момент дружеството не е получило и не разполага с акт на БНБ за отказ за издаване на лиценз за дейност като дружество за електронни пари. При направен опит от представител на дружеството в 14:50 ч. на 22.01.2016 г. да се запознае със съдържанието на този отказ, се установи, че такова обстоятелство все още не е отразено в деловодната система на БНБ. „Кеш Кредит“ ЕАД може да вземе становище по цитирания отказ едва след като го получи по надлежния ред.

„Кеш Кредит“ ЕАД не е дружество за електронни пари, а е небанкова финансова институция, вписана в Регистъра на финансовите институции по чл. 3а от Закона за кредитните институции. Дружеството добросъвестно, коректно и прозрачно обслужва своите клиенти вече пет години в съответствие с българското законодателство.

„Кеш Кредит“ ЕАД е част от международна група, в която основен акционер с 25 милиона щатски долара е фонд с инвеститори, сред които Международната финансова корпорация (част от Световната банка), НТТ Докомо (най-големият японски мобилен оператор) и други международни компании. Като доказателство за успешния си бизнес модел, групата оперира на големи международни пазари в сътрудничество с водещи мобилни оператори посредством дъщерни дружества, лицензирани от съответните регулатори в тези страни.

Чат с нас

В момента няма активен агент, който да ти отговори.
Пиши ни всеки работен ден от 8:00 до 19:00 часа или изпрати въпроса си във формата тук.