Над 60% от българите са намалили финансовите си разходи по време на COVID-19

28 СЕПТЕМВРИ 2020

Пандемията от COVID-19 e оказала негативно влияние върху работния живот на 54% от българите. Макар близо 63% от тях да са запазили работното си място, значително понижение е отчетено в месечните разходи (64% от българите) и доходите (на 42%), както и в месечното потребление. От началото на епидемичната обстановка анкетираните са свили потреблението си на месец със средно с 500 лева (52%), като за тази цел основно са се отказали от спонтанните покупки в магазините.

Според резултатите от анкетата една от най-големите промени, настъпили в ежедневието на потребителите, е новата динамика в разпределянето на разходите – ограничаване на импулсивните харчове, свеждане до минимум на посещения на ресторанти и заведения (74%), на козметични салони и фитнеси (37%), както и отказ от пътувания (56%) и пазаруване на дрехи и обувки (49%). Немалко анкетирани са се възползвали и от предишни спестявания (25%) и помощ от приятели или роднини (21%), за да покрият разходите си по време на COVID-19. Това сочат някой от интересните данни, получени от представително пазарно изследване, което проведохме с 1000 независими участници, анализиращо финансовите им навици.

Анализът отбелязва, че бъдещото планиране на финансите вече е приоритет за близо 30% от българите. Очакваните бъдещи разноски се очаква да бъдат фокусирани върху покупки за новата учебна година (26%) или планиран ремонт на дома (16%).

Друг акцент от проведената анкета са потребителските кредити и нагласата спрямо тях по време на пандемия. 32% от отговорилите продължават да разчитат на кредити, а 32% - планират да кандидатстват за такъв в следващите 4 месеца. Резултатите показват също, че потребителите (57%) предпочитат да направят собствен анализ на компаниите, предлагащи кредити преди да използват услугите им. Едва 20% от тях са дали отговор, че остават лоялни на сегашната си компания и не смятат да променят избора си.

Кеш Кредит реализира проучването онлайн през август/септември 2020 г., включващо 14 въпроса, като 80% от отговорилите са хора, които не са ползвали услугите на компанията. Целта бе да се анализира, как анкетираните са организирали бюджета си, от какво са се лишили и промяната в тяхното финансово потребление по време на пандемията. Още повече, анкетата показа резултати свързани с тяхната нагласа относно кредитните услуги и бъдещите планове на хората, свързани с тях.

Чат с нас

В момента няма активен агент, който да ти отговори.
Пиши ни всеки работен ден от 8:00 до 19:00 часа или изпрати въпроса си във формата тук.