Разлики между банкови и небанкови кредити

02 ЮНИ 2017

В съвременния развит свят, банката не е единственият “играч” на финансовия пазар.

Съществуват и други учреждения, които предлагат аналогични услуги като банката, въпреки че те не са в такъв голям обем. Небанковите финансови институции могат да обслужват конкретен отрасъл от икономиката, да се занимават с инвестиране в проекти или да отпускат кредити на клиенти. Тези техни възможности ги превръщат във важни участници в парично-кредитната система на държавата. 

Ако решим да вземем кредит от банка, трябва да сме подготвени да отделим доста време за проучване. Условията по даване на кредити в различните банки значително се отличават едни от други.

Банковите кредити могат да се разделят на две категории – целеви и нецелеви кредити.

Към целевите се отнася заемането на парични средства от банковата институция, които да бъдат насочени към придобиването на конкретна стока или услуга. Лихвите по връщането на целевия кредит са сравнително ниски.

 

Обикновено клиентът взема целеви кредит поради някоя от следните причини – закупуване на автомобил или апартамент, ремонт на дома, завършване на обучение. Банките предлагат целеви кредити за тези конкретни покупки и услуги и внимателно следят дали парите наистина ще бъдат изразходвани по предназначение. От клиента се изисква да събере задължителни документи, които да докажат целевото използване на банковия кредит.

Така например, ако решите да вземете кредит за закупуване на автомобил, банката ще ви задължи да подпишете застрахователен договор КАСКО. При банков кредит за изплащане на ипотека в договора ще бъде указано, че придобитото жилище се явява залог по кредита.

Ако вземете нецелеви кредит, банката няма да се поинтересува по какъв начин смятате да похарчите получените пари. Но за това “удобство” ще ви се наложи да заплатите по-скъпа лихва по погасяване на кредита, в сравнение с тази при целевия кредит. Когато клиентът кандидатства за получаване на нецелеви кредит, ще му се наложи да премине през процедура на щателна банкова проверка. Сумата, която той може да вземе от банката като нецелеви кредит е ограничена.

Кредити за безработни, студентите или хората без официална трудова заетост, от къде и как?

Но откъде могат да получат кредит безработните, студентите или хората без официална трудова заетост? Оказва се, че те не могат да очакват помощ от банката. Възможността, която им остава е да се обърнат към пазара на небанково кредитиране, където няма да бъдат подминати поради факта, че в момента са без работа или завършват обучението си.

Факт е, че в повечето случаи небанковите финансови институции обръщат много по-голямо внимание на клиентите си и се отнасят по-лоялно към тях отколкото банките. С голяма популярност сред потребителите се ползват компаниите, които оперират в т.нар. сегмент “заем до заплата” – даване на малки кредити в кратки срокове или както е познат сред нашите клиенти "Кеш на ден".

Безспорен лидер в България в тази област е финансовата организация Кеш Кредит. Тя предлага на клиентите си светкавични микрокредити в размер до 2000 лв, като одобрение за кредита потребителят получава до 6 минути след заявяването му. Кандидатстването за кредит може да бъде направено онлайн или в някой от 70-те офиса на Кеш Кредит в България. Единственият документ, който ви е необходим е лична карта.

В Кеш Кредит всеки клиент може да получи професионално и качествено обслужване. Одобрението на кредит в рамките на 6 минути е най-бързото одобрение, предлагано в момента на българския пазар на кредити.

 

Чат с нас

В момента няма активен агент, който да ти отговори.
Пиши ни всеки работен ден от 8:00 до 19:00 часа или изпрати въпроса си във формата тук.