Съвети за длъжници по кредити

06 ЮНИ 2017

Какво се случва, когато кредитът не се покрива?

В случаите, когато кредитът не се погасява, банковите институции предприемат няколко задължителни действия спрямо длъжниците, които не обслужват редовно заемите си. Прилагането на подобни мерки срещу нередовните платци е необходимо при определяне на кредита като предсрочно изискуем.
Какво трябва да знаете за предсрочно изискуемите кредити
Ако се позоваваме на Закона за кредитните институции, предсрочно изискуемите кредити са налице вследствие на непогасяване на вноска в срок. Аналогична е и ситуацията с договорите за кредит. Ако погледнем от другата страна на нещата обаче, ще стигнем до заключението, че подобни практики влизат в действие в много редки случаи.
Нещо повече, конкретната финансова институция рядко се задейства с издаване на изпълнителен лист при наличие на просрочие на вноски по кредита.
Често, практиката показва, че самите кредитори търсят контакт с длъжниците, просрочили вноските по кредитните си задължения като се опитват заедно да намерят общо решение за излизане от тежката финансова ситуация. Ето защо, именно в подобни случаи е препоръчителна редовна комуникация с банковата институция, отпуснала кредита с цел обсъждане на странични алтернативи за спряване с възникналата кризисна ситуация.
Така, кредиторът би могъл да достигне до сравнително благоприятно решение за спряване с финансовото затруднение към настоящия момент. При невъзможност за погасяване на заема или при липса на контакт с банковата институция се предприемат мерки за събиране на изтегления кредит чрез съдебен иск.
Незабавното изпълнение на съдебния иск влиза в действие непосредствено след издаване на молбата по съдебен път. След самото издаване на изпълнителния лист следва същинската част,свързана със събиране на дълга, чиято задача е поверена на съдебното лице.
В момента, в който това настъпи, кредиторът може да комуникира само с поставеното лице. Длъжниците обсъждат и договарят условия по кредитното събиране именно със съдебния изпълнител.

Действия при нередовни платци

В мига,в който изпълнителният лист е налице следва стъпката по изпращане на покана до платеца за доброволно изпълнение. Посредством този документ, длъжникът получава приблизителен срок от 14 дни, в който следва да изплати кредитното си задължение. В случай, че това не се реализира, платецът трябва да предложи някакъв план за действие, насочен към алтернативи за погасяване на заема.
Обичайната практика в подобни случаи показва, че длъжниците погасят приблизително 30 % от общата сума по кредита като успяват да договорят някакъв примерен срок и план за действие, касаещ методите за погасяване на останалите вноски по кредитното задължение. В повечето подобни ситуации, изходът от кредитната криза е внасяне на равни месечни вноски, чийто размер се равнява на около 10 % от цялата сума по заема.

Кога се стига до запор на заплатата

В случай, че длъжникът е просрочил вноските по кредитното си задължение и има доказуем месечен доход, банковата институция може да предяви наложен запор на месечното му възнаграждение като реално се запорира установеният процент от получаваните доходи. Обикновено, размерът на запора се определя от доходността на кредитора като точните размери са установени в Граждания процесуален кодекс.

 

Чат с нас

В момента няма активен агент, който да ти отговори.
Пиши ни всеки работен ден от 8:00 до 19:00 часа или изпрати въпроса си във формата тук.