Общи условия

OU_pic

Общи условия към Договор за потребителски кредит:

Добри практики

Кеш Кредит като член на Асоция за отговорно небанково кредитиране (АОНК) поема следните ангажименти:

  • Толеранс преди съдебни действия – ще изчакаме минимум 90 дни, преди да започнем съдебни действия срещу клиент;
  • Предсрочна изискуемост – няма да изискваме от клиентите си да погасят предсрочно заемите си по-рано от 1 месец от датата на тяхното просрочване,освен ако клиентът сам не пожелае това;
  • Избягване на прекомерни съдебни разходи – адвокатските хонорари, които Кеш Кредит прилага при завеждане и водене на изпълнително дело, няма да надвишават „Адвокатско възнаграждение по тарифа“ с повече от 15%. При размер на задължението над 5000 лева се прилага тарифата;
  • Етична комисия на АОНК – всеки клиент на Кеш Кредит може да подаде жалба и до Етичната комисия на АОНК
  • Вътрешна процедура за разглеждане на жалби – ще поддържаме публикувани на сайта си кратки и ясно разписани процедури за жалби от клиенти. Пълните условия на „Процедура за подаване, разглеждане и решаване на предложения, жалби и сигнали на Кеш Кредит“ можете да видите тук.
Чат с нас

В момента няма активен агент, който да ти отговори.
Пиши ни всеки работен ден от 8:00 до 19:00 часа или изпрати въпроса си във формата тук.