Плащане на вноска по кредит онлайн

Общи правила и информация за търговеца

 

  1. Данни за търговеца:
  2. Име на търговеца: „Финтех Сървисиз“ ЕАД
  3. Седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Илинден“, ж.к. „Захарна Фабрика“, ул. „Кукуш“ № 1, бизнес център „Електрон“, ет. 3
  4. Адрес за кореспонденция: гр. София, р-н „Илинден“, ж.к. „Захарна Фабрика“, ул. „Кукуш“ № 1, бизнес център „Електрон“, ет. 3
  5. Уеб адрес на търговеца: http://cashcredit.bg/
  6. E-mail за контакт: question@cashcredit.bg
  7. Телефон: 0800 200 88

Описание на предлаганите услуги:

Посредничество при предоставяне на финансови услуги, в това число сключване на договори, съдействие на потребители на финансови услуги и извършване на подготвителни действия по сключване на договори, както и погасяване на задължения по финансови услуги.

 

III.  Цени:

Цените на за всеки един от предоставяните продукти, в това число описание на размера и боря на погасителните вноски, както и общата сума, която следва да бъде заплатена, са отразени на уеб сайта на търговеца.

Валута:

Валутата, в която са калкулирани цените, e Български лев.

Условия и начини за доставки.

Търговецът се задължава да извърши услугата в рамките на един час, считано от момента, в който неговата Микросметка бъде заверена със сумата по услугата, като последната се счита за доставена с нейното извършване от Търговеца.

Политика на търговеца по защита на личните данни на клиентите и политика на Търговеца за сигурност при предаване на данни за разплащания с карти:

 

Търговецът e регистриран като администратор на лични данни в Регистъра на администраторите на лични данни и на водените от тях регистри. Нормативните основания, на базата на които се обработват личните данни от страна на Търговеца са разписаните разпоредби в Закона за мерките срещу изпиране на пари, Закона за ДДС, Закона за счетоводството, Закона за защита на личните данни и подзаконовите им нормативни актове. Нивото на защита на личните данни е високо по смисъла на Наредба № 1 от 30.01.2013г. за минималното ниво на технически и организационни мерки и допустимия вид защита на личните данни.

 

Търговецът разполага с централизиран метод на разглеждане на документите на клиентите, който елиминира риска от измами и злоупотреби.Клиентът е защитен както при погасяване на вноски по вече сключени договори, така и при усвояване на отпуснатата сума – независимо кой начин за усвояване ще избере:

Усвояване в офис – клиентът получава SMS с одобрение за отпускане на кредит и код за потвърждение, който трябва да представи, за да получи сумата в брой. Номерът на мобилния телефон е предварително потвърден от служител на Търговеца и чрез код.

Усвояване по IBAN – за по-голямо удобство вече всеки кредит може да бъде усвоен напълно дистанционно по банковата сметка на клиента. С оглед осигуряването на високо ниво на сигурност, се използва тройна защита:

  • потвърждение на номера на мобилния телефон от служител и чрез код;
  • употреба на електронен подпис (5-цифрен код, който клиентът получава като SMS и трябва да въведе, за да получи сумата);
  • допълнителна проверка на данните за клиента (сверяване на данните на клиента с тези на Титуляра на банковата сметка).

Търговецът прилага следната политика за сигурност при предаване на данни за разплащания с карти:

В защита на сигурността на клиента, търговецът не събира, не обработва, не записва и не запазва под никаква форма данни за кредитни или дебитни карти, както и каквито и да било данни за клиента, касаещи неговите разплащания, в това число и банка издател и адрес на разплащане. Обработката на плащанията се извършва единствено и само от ePay, без търговецът да има достъп до процеса и разменените данни при неговото извършване. Търговецът получава единствено резултата от транзакцията.Условия на търговеца за работа с клиенти

Търговецът се задължава да възстанови всяко плащане, постъпило по неговата Микросметка/ платежна сметка, за което е получено оспорване от картодържателя или от неговата банка-издател на картата или е извършено с открадната, фалшифицирана, невалидна и/или нередовна банкова карта. При възникване на някоя от посочените хипотези в предходното изречение, картодържателят следва да уведоми писмено Търговеца на посочения по-горе адрес за кореспонденция.Условия за отказ на извършена поръчка (Cancellation policy).

Условията за отказ от услуги и наличието на възможност за отказ са определени в зависимост от използваните услуги, като конкретна информация се съдържа на уебсайта на Търговеца.

Продукти
Сума

Време

Вземи сега!
Покажи Скрии

За да подобрим нашите услуги, използваме бисквитки, без лични данни. Виж още.

Приемам