Информация за плащане на вноска по кредит 

Общи правила и информация за търговеца

 Данни за търговеца:

  1. Име на търговеца: „Кеш Кредит“ ЕАД
  2. Седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. „Света Троица“, ул. „Зографски Манастир“ № 15, ет. 6
  3. Адрес за кореспонденция: гр. София, р-н, ж.к. „Света Троица“, ул. „Зографски Манастир“ № 15, ет. 6
  4. Уеб адрес на търговеца: https://cashcredit.bg/
  5. E-mail за контакт: question@cashcredit.bg
  6. Телефон: 0800 200 88

Описание на предлаганите услуги:

Посредничество при предоставяне на финансови услуги, в това число сключване на договори, съдействие на потребители на финансови услуги и извършване на подготвителни действия по сключване на договори, както и погасяване на задължения по финансови услуги.

 

III.  Цени:

Цените на за всеки един от предоставяните продукти, в това число описание на размера и боря на погасителните вноски, както и общата сума, която следва да бъде заплатена, са отразени на уеб сайта на търговеца.

Валута:

Валутата, в която са калкулирани цените, e Български лев.

Условия и начини за доставки.

Търговецът се задължава да извърши услугата в рамките на един час, считано от момента, в който неговата Микросметка бъде заверена със сумата по услугата, като последната се счита за доставена с нейното извършване от Търговеца.

Политика на търговеца по защита на личните данни на клиентите и политика на Търговеца за сигурност при предаване на данни за разплащания с карти:

 

Търговецът e регистриран като администратор на лични данни в Регистъра на администраторите на лични данни и на водените от тях регистри. Нормативните основания, на базата на които се обработват личните данни от страна на Търговеца са разписаните разпоредби в Закона за мерките срещу изпиране на пари, Закона за ДДС, Закона за счетоводството, Закона за защита на личните данни и подзаконовите им нормативни актове. Нивото на защита на личните данни е високо по смисъла на Наредба № 1 от 30.01.2013г. за минималното ниво на технически и организационни мерки и допустимия вид защита на личните данни.

 

Търговецът разполага с централизиран метод на разглеждане на документите на клиентите, който елиминира риска от измами и злоупотреби.Клиентът е защитен както при погасяване на вноски по вече сключени договори, така и при усвояване на отпуснатата сума – независимо кой начин за усвояване ще избере:

Усвояване в офис – клиентът получава SMS с одобрение за отпускане на кредит и код за потвърждение, който трябва да представи, за да получи сумата в брой. Номерът на мобилния телефон е предварително потвърден от служител на Търговеца и чрез код.

Усвояване по IBAN – за по-голямо удобство вече всеки кредит може да бъде усвоен напълно дистанционно по банковата сметка на клиента. С оглед осигуряването на високо ниво на сигурност, се използва тройна защита:

  • потвърждение на номера на мобилния телефон от служител и чрез код;
  • употреба на електронен подпис (5-цифрен код, който клиентът получава като SMS и трябва да въведе, за да получи сумата);
  • допълнителна проверка на данните за клиента (сверяване на данните на клиента с тези на Титуляра на банковата сметка).

Търговецът прилага следната политика за сигурност при предаване на данни за разплащания с карти:

В защита на сигурността на клиента, търговецът не събира, не обработва, не записва и не запазва под никаква форма данни за кредитни или дебитни карти, както и каквито и да било данни за клиента, касаещи неговите разплащания, в това число и банка издател и адрес на разплащане. Обработката на плащанията се извършва единствено и само от ePay, без търговецът да има достъп до процеса и разменените данни при неговото извършване. Търговецът получава единствено резултата от транзакцията.Условия на търговеца за работа с клиенти

Търговецът се задължава да възстанови всяко плащане, постъпило по неговата Микросметка/ платежна сметка, за което е получено оспорване от картодържателя или от неговата банка-издател на картата или е извършено с открадната, фалшифицирана, невалидна и/или нередовна банкова карта. При възникване на някоя от посочените хипотези в предходното изречение, картодържателят следва да уведоми писмено Търговеца на посочения по-горе адрес за кореспонденция.Условия за отказ на извършена поръчка (Cancellation policy).

Условията за отказ от услуги и наличието на възможност за отказ са определени в зависимост от използваните услуги, като конкретна информация се съдържа на уебсайта на Търговеца.

Чат с нас

В момента няма активен агент, който да ти отговори.
Пиши ни всеки работен ден от 8:00 до 19:00 часа или изпрати въпроса си във формата тук.