Как да проверим кредитната си история

Какво е това „кредитна история“ и защо може да ни е нужна проверка? Как да видим кредитното си досие? В тази статия ще откриете отговорите на всички въпроси по темата.

Какво е кредитна история

Тегленето на кредит отдавна не се смята за нещо странно или извънредно. Взимаме заеми за лични нужди: ремонт, по-голяма покупка, образование, почивка, а също и за да развием бизнеса си. Бързите пари, идващи в точния момент могат да се окажат тласък за много позитивни промени. Връщането им постепенно и на вноски пък е отлична възможност да инвестираме в нещо, без да изпитаме трудности и без да усетим рязка бюджетна криза заради отделените накуп пари.

Тегленето на заеми обаче е сериозна финансова сделка, при която кредитополучателят се ангажира, че ще върне сумата плюс договорена лихва на кредитодателя. За да се случи това той дава различни гаранции и се договаря конкретна схема на връщане, удобна за него. И все пак понякога се случват затруднения с връщането и забавяния на плащанията.

За да не се стигне до отпускането на „лоши“ кредити, тоест на такива, при които има висока вероятност да не бъдат върнати, цялата кредитна информация за всеки гражданин, теглил заеми, се записва в неговата кредитна история.

Кредитната история е досие, в което са отразени всички настоящи и бивши задължения на конкретния гражданин и това как те са обслужвани. Това включва всички кредити от банки и от небанкови финансови институции, ползвани от лицето през последните 5 години. В кредитната история може да се видят актуалните задължения, оставащите плащания, както и предишни забавяния на вноски.

На Българската народна банка се пада отговорността да регулира финансовите процеси в страната, така че кредитната история на гражданите се съхранява именно в БНБ. За целта е създаден Централния кредитен регистър (ЦКР), където се пазят кредитните досиета. Частните банкови и небанкови финансови институции са задължени ежемесечно да подават данни, за да актуализират регистъра. 

Защо е необходима

Оценка на риска

Досието за кредитите е един от най-важните критерии, според които се определя дали даден кандидат за заем е надежден платец. За достъп до регистъра са упълномощени всички банки, както и оторизираните по закона небанкови институции, имащи правото да отпускат заеми. Проверката в ЦКР е техен основен инструмент за преценяване на риска при отпускането на кредити.

Според данните в историята, получените клиентите заеми могат да се разделят на няколко категории:

  • Редовни кредити. Това са тези, при чието връщане не са отчетени забавяния;
  • Наблюдавани. При тях са отчетени закъснения при внасянето на някои вноски. За закъснение обикновено не се приема ден или два след датата на падежа, което може да се дължи на технически причини. Забавянията, които поставят кредита в тази категория, са такива от между един и три месеца;
  • Необслужвани. Ако вноските се забавят между един и три месеца, това значително затруднява връщането на заема, тъй като се натрупва голяма сума от главницата и лихвите, която става почти непосилна за месечния бюджет и финансите на платеца;
  • Загуби. Тук са категоризирани заемите със закъснение на вноските над половин година. Събирането им е изключително трудно и за него често се налагат юридически мерки.

Справки

Не само банките имат възможност да правят проверки в ЦКР. На подобна проверка има право всяко лице, което иска да се информира за собствената си кредитна история.

Правенето на справки от частни лица за други граждани е позволено само в случаите, когато искащият информацията е съдлъжник (поръчител) на кредт с лицето.

Защо може да е нужна проверка на досието

Объркване

Понякога, при наличието на няколко задължения или при забавяне на вноски, платците биха могли да се объркат какво и в какъв размер дължат. Проверката на историята в ЦКР дава ясна и сигурна информация за оставащата главница, точния погасителен срок, дължимите суми и просрочените задължения.

Съмнения за измама

Ако се опасявате, че има злоупотреба с личните ви данни, регистърът отново е най-сигурният начин да изясните ситуацията.

Справка от поръчител

В случай, че сте солидарен длъжник по заем, но не сте убеден дали вноските се плащат коректно, имате право да направите проверка. Както споменахме, това е единственото изключение, при което странични физически лица имат достъп до задълженията на конкретен платец.

Как да направите проверка

Всеки гражданин има право на една безплатна проверка на кредитната си история годишно. Ако вече сте се възползвали от тази възможност, но отново желаете да проверите дължимите суми, изплатените вноски по сметките и т.н., можете да го направите, но срещу скромна такса. Начините за проверката са:

  • Лично. Историята на задълженията си можете да проверите на място в централния офис на БНБ в София. Срокът за изготвянето на справката е две седмици. Ако желаете тя да бъде извършена по-скоро, имате право да заявите бърза услуга срещу съответните такси. За частни лица проверката става като в молбата се впишат данните от документите си за самоличност (ЕГН), а за фирмите – с ЕИК номер/Булстат;
  • С пълномощник. Ако нямате възможност да се явите на място в сградата на БНБ, имате опция да изпратите да ви представя ваш посредник. Той трябва да носи нотариално заверено пълномощно;
  • По пощата. Още една възможност за хората, които не могат да поискат проверката си на място в банката. За да заявите справка за дълговете и историята си по пощата, е нужно да изпратите нотариално заверена молба от свое име. Така ще потвърдите от разстояние своята самоличност при заявката;
  • Онлайн. Още един начин за дистанционна проверка. Тук дори не е нужно и да посещавате нотариус. За да се легитимирате обаче е необходимо да използвате електронния си подпис. Ако нямате такъв, имате възможност да си извадите в оторизираните за целта институции.

Каква е давността

Кредитната история показва актуалните кредити на лицата и фирмите, които се погасяват към момента. В нея има информация и за минали заеми, изплатени в рамките на период от 5 години назад. След преминаване на давността се прави заличаване на старите заеми.

Защо да се доверите на Кеш Кредит

Кеш Кредит е лицензирана небанкова финансова институция, към която можете да се обърнете за отпускане на суми от 100 до 10 000 лева. Кандидатствайте онлайн на Cashcredit.bg и ще получите отговор за до 6 минути!

Чат с нас

В момента няма активен агент, който да ти отговори.
Пиши ни всеки работен ден от 8:00 до 19:00 часа или изпрати въпроса си във формата тук.