Кредитна оценка. Какво е и защо е важна?

21 МАРТ 2022

Няма съмнение, че кредитът е полезен инструмент. Той идва на помощ в тежки ситуации, а понякога представлява и единствената възможност да сбъднем мечтите си. Но човек не може да получи одобрение просто така. 
И един от факторите, които решават съдбата на кандидата за заем, е кредитната оценка. 
Понякога тя дори е единственият фактор, който влияе върху решението дали ще получите „Да“ или „Не“ при подаване на заявление за отпускане на кредит. 
Но какво точно представлява? 

Какво е кредитна оценка? 
    
Това е индикатор, който показва колко надежден кредитополучател бихте били. Изчислява се от компании, за които подобно оценяване е основна дейност. Възможно е да се извърши и от кредитодателя, при когото сте подали заявление за заем. 
Този индикатор се формира на база анализ на различни данни. Сред тях са доходи, кредитна история и др. Ще ги обсъдим малко по-долу. 
Но първо – как точно става това? 
Данните за Вашето финансово състояние, за които дадохме пример, се акумулират и се обработват. 
Резултатът от тази обработка е под формата на цифра. Тази цифра е Вашата кредитна оценка. 
Има различни модели. Някои от тях показват резултатите в диапазона от 300 до 850, други от 0 до 1000 и т.н. 
Но при всички зависимостта е една и съща. 
Колкото по-висока е кредитната Ви оценка, колкото по-близо сте до горната граница, толкова по-добре. 
Това означава, че резултатът от 750 Ви прави по-надежден кредитополучател от резултат от 400. 
Нека видим какво значи това. 
    
Защо кредитната оценка е важна? 
    
Да започнем с простия отговор. 
Защото колкото по-висока е оценката Ви, толкова по-благосклонни ще бъдат към Вас фирмите, които предоставят заеми. 
Какво имаме предвид? 
На първо място е най-важното. 
По-висока оценка Ви дава изобщо шанс да получите кредит. Причината е, че този добър резултат означава за компанията, в която кандидатствате, че Вие сте в добро материално положение и също така, че сте изряден платец. 
Иначе казано, че тя може спокойно да Ви предостави средства и да разчита, че ще ги върнете. И то според договореното помежду Ви. 
Това не е единственото. 
След това идват условията по договора за предоставяне на кредит. На теория, ако имате по-висока кредитна оценка, бихте могли да получите по-изгодни условия. Например по-ниски лихви и по-малки месечни вноски. 
Досетихте ли се и за обратния сценарий? 
Ако резултатът Ви е нисък, шансовете да получите желаната сума, намаляват. Компаниите нямат интерес да Ви дадат заем, тъй като има вероятност да им създадете проблеми. Да не плащате вноските навреме или изобщо да не го върнете. Това означава, че те рискуват да изгубят ценен ресурс, за да си възстановят парите, или изобщо да не ги получат. 
Казахме, че това е простият отговор. 
Нека направим и уточнение. 
Това е теоретичната постановка. 
На практика всяка компания има свои собствени критерии. Освен Вашата кредитна оценка, те може да взимат и други фактори предвид, когато решават дали да Ви дадат заем или не. Също така за тях може да има значение не толкова цялостната оценка, а отделни данни за Вашето финансово състояние. 
А ако оценката Ви е ниска, не бързайте да се отчайвате. 
Някои компании се специализират в работата с клиенти, които не са се представили добре при анализа на финансовото им състояние. Т.е. все още има шанс да получите парите, от които имате нужда. 
По-горе казахме, че ще разгледаме по-подробно факторите, които влияят на оценяването.
Стигнахме и до този момент. 

Какво влияе на кредитна оценка? 

Вече споменахме, че има различни модели за изчисление. Те не взимат предвид абсолютно еднакви фактори. Но все пак можем да посочим няколко ключови елемента. 

Плащания по кредити 
По-рано в статията стана ясно, че кредитната оценка има една съществена функция за кредитодателя. Тя му позволява да разбере дали ще върнете кредита, който планирате да вземете от него. 
И ако финансовата Ви история показва, че сте били коректни в миналото, това е добър индикатор, който влияе положително на резултата Ви. 
Тук се включва не просто изплащането на взетия заем. За оценяващия е важно да види дали сте плащали навреме или напротив – закъснявали сте с вноските или изобщо сте ги пропускали. 
Ако се е наложило вземанията да бъдат събирани по принудителен път, това не е никак добър знак за анализатора. 
И обратно – ако плащате навреме и бързо, това е силен сигнал за Вашата изрядност. 
Имайте предвид че се проследяват и всякакви видове заеми. 
Сред тях се включват потребителски кредити, бързи кредити, ипотека и други. 
    
Плащания на консумативи 
Проверката на плащанията не се ограничава само до кредитите. 
Прави се справка и за това, дали сте покривали навреме сметките си. Мобилни телефони, електроенергия, топлинна енергия и пр. 
Респективно, казаното по-горе за навременните плащания и забавите важи и тук. 
Ако сте били неизрядни и се е наложило събиранията да бъдат правени по принудителен път, това ще влоши шансовете Ви за добра оценка. 

Кредитната Ви история като цяло 
Оценяващите ще прегледат не само дали сте плащали кредитите си. Те също така ще проучат и колко и какви видове заеми сте получавали. Целта е да разберат как се справяте с различните задължения. 
Но не само това. 
Те ще проверят и колкото близо сте били до кредитния си лимит и дали сте го надвишавали. Ако не сте, това означава, че имате разумно и отговорно финансово поведение и също ще се отрази положително на оценката Ви.
Колкото дълга е кредитната Ви история също има значение. Ако продължително време сте ползвали кредит и сте го изплащали съвестно и коректно, това е изключително положително. 

А важен ли е доходът Ви? 
Зависи. 
При определянето на резултата Ви някои компании взимат предвид и месечния Ви приход. А също така и съотношението между Вашите дългове и цялата сума, която получавате. За някои е важно и с колко пари оставате след заплащане на задълженията си. 
Това не важи за всички анализатори. Възможно е да вземете кредит дори и с ниско трудово възнаграждение или генерално ниски доходи. 
    
Кредитната оценка е ключов фактор при вземане на решението дали ще получите одобрение или отказ, след като подадете заявка за заем. 
Не само това, но понякога тя е и единственият фактор. 
Затова е полезно да имате предвид какво представлява тя и как се изчислява. 
Във всеки момент от настоящето мислете за бъдещето. 
Бъдете изрядни платци – независимо дали става дума за връщане на заем или битови сметки. Бъдете и разумни и отговорни с парите, които получавате. 
Всичко това ще Ви даде шанс да вземете кредит в бъдеще. 
А това от своя страна ще Ви даде спокойствие и сигурност. 

Кеш Кредит е високотехнологична небанкова финансова институция, която оперира на три континента. 
Тя предлага светкавични микрокредити от 100 до 5000 лв. само срещу лична карта с одобрение до 6 минути. Това е най-бързото одобрение, предлагано в момента на пазара на кредити в България. 
Компанията предоставя и огромен набор от финансови решения за всеки. Включително и одобрение за заем без лихва в първите 30 дни при определени условия. 

Picture

Автор: Виктор Емилов

Виктор се интересува от управление на личните финанси и инвестиции от пет години. Пише професионално в областта в последните две от тях. 

Чат с нас

В момента няма активен агент, който да ти отговори.
Пиши ни всеки работен ден от 8:00 до 19:00 часа или изпрати въпроса си във формата тук.

Благодарим ти, че се свърза с нас! С какво можем да сме полезни?